Wp/mfe/Gramer

< Wp‎ | mfe
Wp > mfe > Gramer

Gramer ala enn mo ki souvan fer dimounn per. Dan lespri boukou, li enn zafer konplike, ki fatig latet, ki aprann dan lekol, ki bon pou bann ki kontan lir ek ekrir, ouswa ki bizin fer li. Li bon pou zanfan lekol; li bon pou profeser lang, pou bann intelektiel, bann ekrivin, etc. Me pa oblize konn li, ouswa aprann li, pou fer konversasion ordiner.

Lorizinn term gramer Edit

Term ‘gramer’ sorti depi mo grek “grammatike” ki vedir ‘lar ki permet dimounn lir ek ekrir kouma bizin’. Mem si finn ena diferan sistem, depi lorizinn lekritir (3000 an avan nou lepok dan Lorian), kot finn montre dimounn kouma ekrir, se bann Grek ki finn devlop an premie, enn konsians lor ki ete gramer, dan sans ki nou finn konpran li dan lepok modern, avek klasifikasion bann mo an kategori, deskripsion bann reg pou kontriksion fraz, pou konzigezon verb, etc.