Wp/lkt/Tákuwe Thíŋgleška kiŋ gleškáška

< Wp‎ | lkt
Wp > lkt > Tákuwe Thíŋgleška kiŋ gleškáška

Lé aŋpétu kiŋ wichoóyake oblakiŋ kte.

Tákuwe Thíŋgleška kiŋ gleškáška yukȟáŋ he?

Eháŋni naǧí óta makȟásitomniyaŋ ománipi. Naǧí waŋ kiŋ pȟéta isákhib yaŋkíŋ naháŋ wamákȟaškaŋ iyúha kiŋ ówičhakiye kečhíŋ. Naǧí waŋ héye, “Wamákȟaškaŋ iyúha kiŋ ówičhawakiye. Ziŋtkála kiŋ wíyaka kiŋ wičhawéčage čha ptáyela na tȟóka etáŋhaŋ iyáyékiyapi. Pȟahiŋ kiŋ pȟáhiŋ kiŋ mayak’u. Pte Oyáte kiŋ hé wicháwak’u nahaŋ šuŋgmánitu tȟáŋka kiŋ hí š’agš’ákapi. Tȟáȟča na maštíŋčala wóluzahe wičháwak’u. Iyúha kiníl wamákȟaškaŋ ówičhawakiye.”

Eyáš Naǧí waŋží táku waŋ abléze kiŋ hé é. Thíŋgleška kiŋ táku oyás’iŋ átayaš éktuŋže.

Tȟáȟča Iná heye, “Naǧí, wóluzahe mayák’u eyáš theča kiŋ iŋš toškhe tȟóka etánhaŋ wówaŋglake.

Naǧí waŋží heye, “Ohaŋ, ečhamuŋ slolwáye naháŋ átȟaŋiŋ šni áye wakaǧe. Na héhaŋl wawíyuŋpi na wiyúŋ ičú naháŋ thíŋgleška kiŋ iyúŋ. Thíŋgleška kiŋ čhaŋwóhaŋ waŋ él ináȟme. Toháŋ thíŋgléška ičháǧiŋ tȟaȟča gleškaška waníl áye.