Wp/lkt/Kȟaŋǧí

< Wp‎ | lkt
Wp > lkt > Kȟaŋǧí

Kȟaŋǧí kiŋháŋ líla ksápapi. Kȟaŋǧí kiŋ waáblezapi na uŋkíye s'e wayúotkuŋzapi okíhipi. Na šna wóilake káǧapi na úŋpi. Kȟaŋǧí kiŋ takúku iȟpéuŋyaŋpi čha uŋ wahóȟpi kíčhaǧapi. Kȟaŋǧi kiŋ wičhíte iyékiyapi uŋspéíč'íčhiyapi okíhipi. Niyé kayéš iyéničiyapi okíhipi séče. Kȟaŋǧí kiŋ thítakuye wówičhakiyakápi čhaŋ hóčik'eyela naiŋš hótȟaŋkaya hotȟúŋpi. Kȟaŋǧi kiŋ akhíptaŋ ana wígnipi. Na ana thítakuye kiŋ nawičhakičižíŋpi. Kȟaŋǧí kiŋ iyótaŋ kȟaŋǧí etáŋ slolwíčhayapi šni čha nawíčhakičižíŋpi. Na kȟaŋǧi waŋži t'é háŋtaŋš, uŋmá kiŋ khiwítayapi na ana aháŋkiktapi s'e škáŋpi.

Kȟaŋǧí