Wp/lki/3 په نجه

< Wp‎ | lki
Wp > lki > 3 په نجه

پەنجە نامی پەنجەیانی إنتهایی دەستە که لە ئینسان شامل ۵ پەنجە لە هەر دەست مەبێت (لە مەجموع ۱۰ پەنجە). پەنجەیان به جوز پەنجەیانی شەست که فەقەط ۲ بەند دارە، دارای سه ئێسکی مجزا یەن که بین اوان مفصل وجود داره و لە إنتهای اوان نینۆک قەرار دارە. پەنجەیان دارای ئیسکەن و لە إنتهای اوان نینۆک وجود داردە .