Wp/lki/ملا محمد حسن کولیوند

< Wp‎ | lki
Wp > lki > ملا محمد حسن کولیوند

ملا محمد حسن پرورده ی ایل بزرگ و ادب پرور کولیوند است او شاعری چیره دست بوده است شعر های زیبایی به زبان لکی سروده و از معروفترین شاعران لکستان است

مژانش  مه ر  تیر «زال»   تیرافکن   
  نصب  سر پنجه ی  بازوی  «تهمتن»
خوار چوی اشکبوس بیچار چوی شغاد    
 ای  طوره  بنیاد  عمرم  دا وه  باد
گوناش  ابیضی  شمس  خاور خیز   
  لعل آسا  چوی  لعل بازو «شا پرویز»

زین حو یرده میرEdit

این شعر در میان مردم لرستان و لکستان معروف است شاعر توانا در این شعر این زین فرسوده و از کار افتاده را با هنرمندی تمام توصیف نموده است به طوری که در جلوی چشمان خواننده مجسم می شود

زین   حویرده میر  ، زین  حویرده میر         بیان   کم  اوصاف  زین حویرده میر
افسرده  کهن   هفتصد  پشت کبیر         هرچه ی شاه هتیه گشت هاتیه ویر
ریخته  و  ویه رده  چوی کهنه  حصیر         می  شوم و بدیمن وینه ی  دایا پیر
عیبته  مشمارم  مه ی نوین   دلگیر         گله ی ژه م نه کین  وه لای خان و میر
قلتاق تقه لتوق   چکه نتی  زین هی         بی تنگ و قشقن بی  سینه بین هی 
پوسیده  پیفال  بی عر ق گیر   هی         ای   بوزینه  شکل  کار  کبیر  هی
ای ژه  سیلمبن   کؤنه لت کوت  هی         ای گت اور چپیا کو ل ناشی گت هی
رکاو آسین کوت  به ن رکاو می  هی         ای رزوا    بخور  تپاله   دوی  هی
بال  تقلتوق   بونه  کلاش  چه ک         چرم   پسه  زین همونه ی روی تک
سر تنگ سر شال باف قشقن بن قن          گوش  تاو  درٌیا  دو  لو  سینه بن 
حلقه  چه چه لچو  اوسا  گه ن تیشا          ای   زین  بهتانی   وه بینا   رشیا
قلتاق سس وسویل خومه گه ن گشیا          وه ن  چو نوم ستی خشک بد تیشیا
دهنه    دسکار    اوسا«عینه لی»         سی  گول  میخ   ارن  ای دور جلی
سه ر کله  پته  دایا   پیس رستی         ده م لخوم  شاوال خومه گه ن لستی
قاچ  زین  ای  طور  مرخ  سه ر بریا          ماینه     دماغ     ملاژی    درٌیا
لا چپ  میل  او  وه ر  لا راس او دوما          چمان   خریکه    هوساسه    قوما
تف ار  روی بوتی  ئه ناشی اوسات         کی تو  زینی کین  تا بوریمنو  جات
دسکار   سراج   کوت  پالان  هی          نه چوی  زین برگ نه  چوی پالان هی
اگر  پالانی   چیه   نرم     نیین          ار  زین  برگی  کین  چرا  چرم نیین
ار  کیسه لی کین پس گیانت  کوه          آژ   هه نگتینه    ای   طور    لوه
شیوه زین  نیرین   عرقچین چه ته          خنک    بردینه    ای   طور   په ته
کثیف کنه ف ،  پیس  چه ک چول          لو  کیژ اور هاتی  چوی  ناخن  غول
کاسه که ل ترکیب ار میگون مه نی          کرته  شر  دستور  اژ  مردی  سه نی
لولو شش و رشک جا اژ کیک سه نی          ای  شرٌی  ار سر  شور  مانگه مه نی
می وه ویرت بو  جنگ هفت لشکر          شراق   و  شروق   گرز  وراز  سه ر
رم  کوت  گرز   ار  قبه ی  اسپر          ژاو    کاره   خجل   اوسای  آسنگر 
زین وات خدا  عقل  وه فرزندت بی           گاهی  اژ   اوقات   بلکم   پندت بی
جنگ  هفت لشکر هر  دونه بیه           چه نی   رزم گاه   ژاو   وه رم   دیه
بلکم    بزانی    تاریخ    ثمود           وخت    گمراهی     شداد  و  نمرود
اسگه مه بیمه هزار  سال  سازیا            بسی خان  و   بیگ  وه  بینا  تازیا 
ایسا پیر  بیمه بی دست و بی پا            وه  مرور   دهر   کفتمه  ار  ای جا
تاریخی  بوشم  خو  بگرین  یاد            شه ش   گل  دره شهر  دیمه وه آباد
وه  کار  چه  ماین  ارا چه م بینه            بعد اژ  ای  حده  کی  بین  وه  تینه
زین هه ر مه نی می نوین دسپاچ            آخر   چرمه   مای   او  سر  سراج 


بنچةکEdit

http://mohamadhasanlak.blogfa.com