Wp/lhu/Maꞈ htehˍ

< Wp‎ | lhu
Wp > lhu > Maꞈ htehˍ

Yeˍ suˆ Hkriꞈ ve awˬ ceuˬ awˬ hk'aˇ teˇ hpaˍ, Yeˍsuˆ Hkriꞈ paw la ve. Cuˇ yiˍ cawˬ paˍ hui laˬ ve, Yoˇ sehꞈ leh Maˍriˆ Eˇjiˇ tuꞈ mvuhˇ miˬ lo hpawˍe ve, Yaˇ paˍ ehˉ teˇ hpaˍ htaꞈ hkunˉ hawˉhkanˇ tiˇ pehˍve. Iˉsaˍreˍlaˆ mvuhˇ miˬ lo k'awꞈ k'oꞈ -e ve. Baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ bon maˍ ve, Yeˍsuˆ baˆ tiˆ saˬ hkanˍ yuˬ ve.

Yeˍsuˆ beˬ ve lawˇ ve htaꞈ g'a hkanˍ ve, Yeˍsuˆ kanˉ tanˬ te ve, Yeˍsuˆ lehˬ ngaˇ ca paˍ awˇ g'aˇ htaꞈ kuˬ ve; Yeˍsuˆ bon maˍ leh chaw naˬ htaꞈ gu na-e piˇ ve. Yeˍsuˆ hk'aw pui hk'oˆ lo bon maˍ ve.

Yeˍsuˆ hkiˬ tuꞈ paˍ htaꞈ gu na-e piˇ ve, Yeˍsuˆ maꞈ poˍ ve awˬ ceˬ htaꞈ gu na-e piˇ ve, Yeˍsuˆ Peˍtruˆ awˬ miˇ ma ve awˬ e htaꞈ gu na-e piˇ ve, Yeˍsuˆ hk'aˇ suh k'ai gaˇ ve chaw teˇ hpaˍ, Yeˍsuˆ mvuhˇ haw htaꞈ dehˬ piˇ lawˬ v, Neˇ geh ve Gaˍdaˍraˆ chaw nyiˇ g'aˇ.

Yeˍsuˆ lehˬ hkui sheh laꞈ sheh suh ve chaw teˇ g'aˇ htaꞈ gu naˍe piˇ ve, Yeˍsuˆ Maꞈ htehˍ htaꞈ kuˬ yuˬ ve, Caˇ tu ce ve awˬ lawn shu na nyi ve, Bon yehˬ awˬ hoˉ ve yaˇ miˇ leh, Yeˍsuˆ ve aˉ poꞈ htaꞈ htawˇ ve yaˇ miˇ, Mehˆ cuˉ paˍ nyiˇ g'aˇ mehˆ mawˬ la ve, Chaw k'aˍ teˇ g'aˇ tawˇ yaw puiˉ la ve; Caˬ g'euꞈ tuˬ cawˬ maˇ jaˇ ve.