Wp/lhu/Maˍkuˆ

< Wp‎ | lhu
Wp > lhu > Maˍkuˆ

Baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ bon maˍ ve, Yeˍsuˆ baˆtiˆsaˬ hkanˍ yuˬ ve, Yeˍsuˆ beˬ ve lawˇ ve htaꞈ g'a hkanˍ ve, Yeˍsuˆ kanˉ tanˬ te ve, Ngaˇ ca paˍ awˇ g'aˇ htaꞈ Yeˍsuˆ kuˬ yuˬ ve. Neˇ chaꞈ chiˆ geh ve chaw awˬ lawn, Siˉmonˍ awˬ miˇ ma ve awˬ e htaꞈ Yeˍsuˆ gu na-e piˇ ve, Mehˆ muiˉ naˆ la htaˇ, chaw naˬ laiˉ g'aˇ htaꞈ gu na-e piˇ ve, Yeˍsuˆ bon ca maˍ ve. Hkiˬ tuꞈ paˍ htaꞈ Yeˍsuˆ gu na-e piˇ ve, Yeˍsuˆ lehˬ hkui sheh laꞈ sheh suh ve chaw htaꞈ gu na-e piˇ ve, Yeˍsuˆ Leˍviˆ htaꞈ kuˬ yuˬ ve, Caˇ tuˬ ce ve awˬ lawn shu na nyi ve.

Shinˉ nyi htaˇ awˬ laꞈ g'awˇ hui caˬ nu htaꞈ chehˆ ve, Laꞈ sheh suh ve chaw awˬ lawn, G'uiˬ pfuhˍ paˇ lo chaw awˬ moˍ lonˉ hpawnˬ la ve, Tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ htaꞈ leuˆ yuˬ ve. Daꞈ ve kehˬ ve Awˬ ha hpu htaꞈ shu maˇ shawˍ maˇ caˆ k'oˆ ve, Yeˍsuˆ ve awˬ e leh awˬ nyi paˍ teˇ hpaˍ. Awˬ yawˇ sheˍ paˍ awˬ lawn tawˉ pa haˉ te maˍ ve, Kawˆ faiˇ tuˉ leh hk'awˍ lawˇ tcuhˍ mvuhꞈ taˍ tuˬ laˇ, Awˬ yawˇ yeˬ la uiˍ la ve awˬ lawn tawˇ pa haˉ te maˍ ve, G'awˇ caˇ yawˇ awˬ lawn tawˇ pa haˉ te maˍ ve. Yeˍsuˆ tawˇ pa haˉ yehˇ ve awˬ lawn, Yeˍsuˆ mvuhˇ haw htaꞈ dehˬ piˇ lawˬ ve.

Neˇ geh ve Gaˍdaˍraˆ chaw htaꞈ gu na-e piˇ ve, Yaˍiˉruˆ ve yaˇ miˇ leh, Yeˍsuˆ ve aˉ poꞈ htaꞈ ˍgb htawˇ ve yaˇ miˇ, Naˍzaˍrehˆ chaw hui Yeˍsuˆ htaꞈ maˇ haꞈ yuˬ, Tcuh yaˇ teˇ chi nyiˇ g'aˇ htaꞈ k'ai tcuh ve, Baˆtiˆsaˬ piˇ paˍ Yoˇhanˬ suh ve. Chaw ngaˇ hinˉ g'aˇ htaꞈ caˍ piˇ ve, G'uiˬ po hk'oˆ Yeˍsuˆ juˇ k'ai ve, Geˍneˍsaˍrehˆ mvuhˇ miˬ hk'aw lo chaw naˬ teˇ hpaˍ htaꞈ gu na-e piˇ ve, Chaꞈ chiˆ tuˬ te g'a ve awˬ ceuˬ teˇ hpaˍ. Suˇriˇhpiˇniˆ mvuhˇ miˬ hk'aw chehˇ ve yaˇ miˇ teˇ g'aˇ yonˍ ve awˬ lawn, Naˍ paw pawˇ leh k'aˍ ve chaw teˇ g'aˇ htaꞈ Yeˍsuˆ gu na-e piˇ ve.