Wp/kus/Ghana 2004 vɔɔtʋg

< Wp‎ | kus
Wp > kus > Ghana 2004 vɔɔtʋg

Ghana 2004 vɔɔtʋg la da bɛnɛ yʋʋm tusa ayi nɛ anaasi nwadis piinɛ ayi la daba ayɔpɔi daar (7 December 2004).Zuraan vɔɔtʋg la ni, John Kufuor onɛ bɛ Wabʋg Na’adɔɔg la, New Patriotic Party (NPP), da diya ka bas John Atta-Mills onɛ da bɛ Ma’asim tiig Na’adɔɔg la, National Democratic Congress nɛ vɔɔt pisnu nɛ ayi kɔbiga pʋʋgin (52 percent) yi vɔɔt la wʋsa pʋʋgin yiiga vɔɔt la ni ka amaligim vɔɔt lɛn ka’asigɛ. Wadmaannib vɔɔtʋg la ni, Wabʋg na’adɔɔg la, NPP wda di kʋgʋs kɔbiga nɛ pisi nɛ anii (128 seats) yi kʋgus kɔbisyi’ nɛ pistan (230-seat) pʋʋgin, ka zu’oe gaad na’adɔbanɛ kpɛlim la wadmaannib yin.[1][2]

2004 Ghanaian general election
Ghanaian legislative election
CountryGhana Dɛmisim gbɛlima
Applies to jurisdictionGhana Dɛmisim gbɛlima
Follows2000 Ghanaian general election Dɛmisim gbɛlima
Followed by2008 Ghanaian general election Dɛmisim gbɛlima
Point in time7 December 2004 Dɛmisim gbɛlima

Zuraannam vɔɔtʋg[3]

Na’anya’adib da anɛ ba anaasi;

George Aggudey (Convention People's Party)

John Kufuor (New Patriotic Party) - incumbent

John Atta Mills (National Democratic Congress)

Edward Mahama (Grand Coalition, an alliance of the People's National Convention, Every Ghanaian Living Everywhere, and Great Consolidated Popular Party)

Vɔɔt nya’aŋ

Zuraan

Na’anya’ad Nya’andɔl Na’adɔɔg Vɔɔt kal Kɔbiga pʋʋgin

%

John Kufuor Aliu Mahama New Patriotic Party 4,524,074 52.45
John Atta Mills Muhammad Mumuni National Democratic Congress 3,850,368 44.64
Edward Mahama Danny Ofori Atta Grand Coalition 165,375 1.92
George Aggudey Bright Kwame Ameyaw Convention People's Party 85,968 1.00
Total 8,625,785 100.00
Vɔɔt sʋma 8,625,785 97.87
Vɔɔt banɛ san’am 188,123 2.13
Vɔɔt wʋsa/la’asʋg 8,813,908 100.00
Banɛ yʋda bɛ vɔɔt gabʋŋin nɛ banɛ yina vɔɔt 10,354,970 85.12
Zin’ig: Electoral Commission of Ghana[4]

Wadmaan

Na’adɔɔg Vɔɔt kanl Kɔbiga

Pʋʋgin

%

Kʋgʋs +/–
New Patriotic Party 4,212,844 49.04 128 +28
National Democratic Congress 3,505,074 40.80 94 +2
Convention People's Party 247,753 2.88 3 +2
People's National Convention[5] 183,134 2.13 4 +1
Every Ghanaian Living Everywhere 16,097 0.19 0 0
National Reform Party 11,364 0.13 0 0
Democratic People's Party 9,955 0.12 0 New
Great Consolidated Popular Party 4,690 0.05 0 New
Independents 398,981 4.64 1 –3
Vɔɔt wʋsa 8,589,892 100.00 230 +30
Vɔɔt sʋma 8,589,892 98.38
Vɔɔtbanɛ san’am 141,177 1.62
Vɔɔt wʋsa (la’asʋg) 8,731,069 100.00
Banɛ yʋda bɛ vɔɔt gbaʋŋin 10,381,152 84.11
Zin’ig: Electoral Commission of Ghana

Gbanvɛɛna

  1. http://www.ipu.org/parline-e/reports/arc/2123_04.htm
  2. https://web.archive.org/web/20080304194525/http://www.thinkghana.com/elections/2004/
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Presidential_elections_in_Ghana
  4. https://swap.stanford.edu/20121211163203/http%3A//results.ec.gov.gh/assets/file/2004ParliamentaryDetResults.pdf
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_National_Convention_(Ghana)