Wp/kum/Казенойям

< Wp‎ | kum
Wp > kum > Казенойям

Казенойам (мыч. Къоьзана Іам, яда: Эйзен Ӏам) ― Дагъыстан тавларда кёл. Казеной кёл Анди тавну къыбла-гюнбатыш боюнда 2657 метр бийиклиги булангъы Азаль тавну ва 2791 метр бийиклиги булангъы Хачкъар тавланы арасында токътагъан. Кёлню теренлиги ва ону умуми майданы гьалиге мекенли кюйде токъташдырылмагъан. Шо гьакъда тюрлю-тюрлю маълуматлар бар. Ахтарывчулар эсгереген кюйде, кёлню теренлиги 72 метрге, умуми майданы буса 2 квадрат чакъырымгъа етише. Тавланы арасындагъы шо кёл минглер булангъы ял алагъанланы оьзюне багъып тарта, айрокъда яй айларда ону салкъын сувларыны айланасына айрада кёп адам жыйыла. ХХ асруну ахырында, ХХI асруну башында болгъан алмашынывланы вакътисинде кёлде сакъланып тургъан форел (къызыл-ала балыкъны бир журасы) балыкъ барысы да ёкъ этилген. Шону да ювукъ вакътилерде Казенойгъа янгыдан къайтармагъа герек деп эсгерелер. Неге тюгюл де, кёл ерлешген гьайран арив, айбат табиаты булангъы ерлени де гележекде сакълавгъа шексиз кюйде шо да болушлукъ этежек. Бу кёл Кавказ тавлардагъы инг уллу кёл гьисаплана. Кёлню аты халкъ арада Анди денгиз яда Уллу Форел кёл деп де танывлу. Эсгерилген кёл Дагъыстан ва Мычыгъыш республикаланы дазусунда 1854 метр бийикликде ерлешген. Йылны узагъында шо кёлню суву 5–10 метрге тёбен тюше яда гётериле тура.

Казенойам

БайланывларEdit