Wp/kum/Гьасан Арсен Мугьамматны уланы

< Wp‎ | kum
Wp > kum > Гьасан Арсен Мугьамматны уланы

Арсен Магьамматович ГЬАСА- НОВ ДР-ни юстиция министри этилип белгиленген. Ол 1975-нчи йылны декабр айыны 20-сында Къаягент районну Гьюсемегент юртунда тувгъан. 1997 – 2002-нчи йылларда Ханты - Ман- си автоном округну прокуроруну кёмекчисини къуллугъунда ишле- ген. 2004-нчю йылда Москвадагъы пачалыкъ юридический академия- ны аспирантурасын тамамлагъан. 2005–2007-нчи йылларда Красно- ярск крайны Норильск шагьарыны прокуроруну помощ- нигини, 2007-нчи йылны октябр айыны 1-ден тутуп, Ма- гьачкъала шагьарны прокуроруну старший помощнигини къуллугъунда чалышгъан