Wp/kum/Висайыт Агьмат Мацини уланы

< Wp‎ | kum
Wp > kum > Висайыт Агьмат Мацини уланы

Висайыт Агьмат Мацини уланы — Дагъыстан АССР-ни Хасавюрт районунда Калининни атындагьы колхозуну машинлешдирилген бувунун бириси. Ол 1926-нчы йылда Хасавюрт райондагъы Ботаюртда тувгъан. Къумукъдур.

Таржума гьалы edit

Загьмат ёлун ол ерли Калининни атындагьы колхозда башлай. Сонгунда машинлешдирилген бувунгъа башчылыкъ эте. Агьмат Висайит савлай оьмюрюн ата юртундагьы колхозда йибере. Агьмат Висайитов ёлбашчылыкъ этген бувуну гьабижай оьсдюрювде, аз гюч харжлап ва загьматгъа жаваплы янашып, оьзюню пагьмусун герсете. 1965-нчи йылда СССР-ны Оьр Советини Президиумуну Буйругъу булан Дагьыстан АССР-ни бувунчу Мацини уланы Агьмат Висайытгъа халкъ хожалыкъда етишген уьстюнлюклери учун Ленинни ордени ва алтын нишан берилип, Социалист Загьматны Игити бола. Ол 1960-1970-ичи йылларда ССЖБ-ни Оьр Советини депутаты ва КПСС-ни XXIII жыйымыны вакили (1966-нчы йыл) этилип сайлана. Ленинни ордени ва Загьмат Къызыл Байракъ ордени, олай да кёп санавдагъы медаллар булан савгъатлана. Агьмат Висайитов 1982-нчи йылда гечинген. Хасавюрт районну ата Ботаюртда oгъар эсделик де салынгъан.

Байланывлар edit