Wp/krj/Moskobado

< Wp‎ | krjWp > krj > Moskobado

Sangka sahi kang kalamay ang moskobado. May baskug dya nga sabor kang lasaw. Kilala man dya bilang Barbados sugar okon moist sugar. Siri nga kapi-kapi ang ana nga kolor, kag mas sapra kag mas ragkut dya kompara sa iban nga kalamay. Indi pareho kang iban nga brown sugar nga himo sa repinado nga may lasaw, ang sabor kang moskobado halin gid sa tobo kon sa diin dya ginhimo. Makasarang dya bisan sa taas nga temperatora kag bohay dya maguba kon tagoon. Sarang man dya ilakut sa sari-sari nga irimnun. Kauna, amo dya sa sara sa mga pinakabahul nga export kang Pilipinas, labi run kang mga tinoig nga 1800.

Mga kapariho na nga kalamay ang Jaggery, Demerara, kag Turbinado.