Wp/kri/Ashokan Prakrit Langwej

< Wp‎ | kri
Wp > kri > Ashokan Prakrit Langwej

Ashokan Prakrit (ɔ Aśokan Prākṛta) na di Midul Indo-Aryan dayalɛkt kɔntinyu we dɛn yuz insay di Ɛdikt dɛn fɔ Ashoka, we dɛn se na Emparɔ Ashoka we bin de na di Mauryan Ɛmpaya we bin rul frɔm 268 bifo Krays to 232 bifo Krays.[1] Di Ɛdikt dɛn na tin dɛn we dɛn rayt pan monumɛnt pila ɛn rɔk dɛn ɔlsay na Sawt Eshia we de kɔba Ashoka in kɔnvɛnshɔn to Budis ɛn sɔpɔt Budist prinsipul dɛn (e.g. fɔ sɔpɔt dhamma ɛn di prɔsis fɔ nɔ-vaylɛns).

Di Ashokan Prakrit dayalɛkt dɛn bin de sho di lokal fɔm dɛn fɔ di Early Middle-Indo-Aryan langwej. Tri dialɛkt eria dɛn de we dɛn ripresent: Nɔt Wɛstɛn, Wɛstɛn, ɛn Istan. Di Sɛntral dayalɛkt fɔ Indo-Aryan na ɛksepshɔnal nɔ ripresent; bifo dat, di tin dɛn we dɛn rayt na da eria de de yuz di Ist fɔm dɛn. [2]: 50 [1] Ashokan Prakrit kɔmɔt frɔm wan Ol Indo-Aryan dayalɛkt we gɛt fɔ du wit Vedik Sanskrit, wan wan tɛm i kin difrɛn bay we dɛn kip di archaisms frɔm Proto-Indo-Aryan.

Ashokan Prakrit de atɛst insay di Brahmi skript ɛn di Kharoshthi skript (na di Nɔt Wɛst nɔmɔ).