Wp/kri/Apache pipul

< Wp‎ | kri
Wp > kri > Apache pipul

Di Apache (/əˈpætʃi/ ə-PATCH-ee) na sɔm pipul dɛn we de tɔk Sawt Athabaskan langwej na di Sawt Wɛst ɛn di Sawt Plɛns. Dɛn gɛt sɔntin fɔ du wit di Navajo pipul dɛn pan langwej. Dɛn bin muf kɔmɔt na di Athabascan dɛn kɔntri dɛn na di nɔt ɛn go na di Sawt Wɛst bitwin 1000 ɛn 1500 C.E.[4] Di Apache band dɛn na di Chiricahua, Jicarilla, Lipan, Mescalero, Mimbreño, Salinero, Plains, ɛn Wɛstɛn Apache (Aravaipa, Pinaleño, Coyotero, ɛn Tonto). Tide, di Apache trayb ɛn rizɛvshɔn dɛn gɛt dɛn edkwata na Arizɔn, Nyu Mɛksiko, Tɛksas, ɛn Ɔklahoma. Ɛni trayb gɛt dɛn yon gɔvmɛnt pan pɔlitiks. Frɔm trade trade, di Apache kɔntri dɛn bin gɛt ay ay mawnten dɛn, vali dɛn we gɛt shelta ɛn wata, dip kanyon dɛn, dɛzat dɛn, ɛn di sawt pat na Gret Plɛns, inklud eria dɛn we de na di say we dɛn de kɔl naw Istan Arizɔn, Nɔtan Mɛksiko (Sonora ɛn Chihuahua) ɛn Nyu Mɛksiko, Wɛst Tɛksas, . ɛn Sawt Kolorado. Dɛn ɔl tu kɔl dɛn eria dɛn ya Apacheria. Di Apache trayb dɛn bin fɛt di Spanish ɛn Mɛksiko pipul dɛn we bin kam fɔ atak dɛn fɔ lɔng lɔng tɛm. I tan lɛk se di fɔs tɛm we Apache dɛn bin reyd Sonora insay di let 17t sɛntinari. Insay di 19t sɛntinari kɔnfrɔntɛshɔn dɛn we di Amɛrikan Indian Wɔ dɛn bin de fɛt, di U.S. Ami bin si se di Apache dɛn na pipul dɛn we gɛt fɛt-fɛt ɛn we sabi fɔ mek strateji.