Wp/kri/Alexander Mackenzie

< Wp‎ | kri
Wp > kri > Alexander Mackenzie

Alexander Mackenzie PC (Januari 28, 1822 – Epril 17, 1892) na bin wan Kanada pɔlitiksman we bin wok as di sɛkɔn praymɛnt minista fɔ Kanada, in ɔfis frɔm 1873 to 1878. Dɛn bɔn Makɛnzi na Lɔjirɛyt, Pɛtsha, Skɔtland. I bin lɛf skul we i ol 13 ia, afta in papa day, fɔ go ɛp in mama we in man bin dɔn day, ɛn i bin tren fɔ mek ston. Makɛnzi bin muf go na di Prɔvins na Kanada we i ol 19 ia, ɛn i bin go de na di say we dɛn kɔl Ɔntɛrio. In masonry biznɛs bin go bifo, we mek i ebul fɔ du ɔda tin dɛn we i lɛk – lɛk di ɛditɔship fɔ wan nyuspepa we de sɔpɔt Rifɔmist we dɛn kɔl Lambton Shield.[2] Dɛn bin pik Maknzi fɔ bi di Lijislɛtiv Asɛmbli fɔ di Prɔvins na Kanada insay 1862, as pɔsin we de sɔpɔt Jɔj Brawn. Insay 1867, dɛn bin pik Makɛnzi fɔ bi di nyu Haus ɔf Kɔmɔns na Kanada fɔ di Libal Pati. I bin bi lida fɔ di pati (so Lida fɔ di Oposishɔn) insay mid-1873, ɛn afta sɔm mɔnt i tek Jɔn A. Makdɔnal in ples as praymɛnt minista, afta Makdɔnal bin rigɛn afta di Pasifik Skandal. Mackenzie ɛn di Libal dɛn bin win klia majyoriti na di 1874 ilɛkshɔn. I bin pɔpul bitwin di jenɛral pɔblik fɔ in ɔmbul bakgrɔn ɛn kɔnsistɛns dimokrasi prinsipul dɛn. As praymɛnt minista, Makenzi bin kɔntinyu fɔ du di program fɔ bil di neshɔn we di pɔsin we bin de bifo am bin dɔn bigin. In gɔvmɛnt bin mek di Suprim Kɔt na Kanada ɛn di Royal Military College of Canada, ɛn i bin mek di Distrikt na Keewatin fɔ mek dɛn go ebul fɔ administret di nyu westɛn teritɔri dɛn we Kanada bin dɔn gɛt bɛtɛ bɛtɛ wan. Bɔt i nɔ bin mek bɛtɛ prɔgrɛs pan di transkɔntinɛntal relwe, ɛn i bin tray tranga wan fɔ dil wit di tin dɛn we bin apin afta di Panik we bin apin insay 1873. Na di ilɛkshɔn insay 1878, Makɛnzi in gɔvmɛnt bin gɛt wan big big dɛf. I bin kɔntinyu fɔ bi lida fɔ di Libal Pati fɔ tu ia mɔ, ɛn kɔntinyu fɔ bi Mɛmba fɔ Palimɛnt (MP) te i day, bikɔs i bin gɛt strok.