Wp/kri/99942 Apophis

< Wp‎ | kri
Wp > kri > 99942 Apophis

99942 Apophis (provisional designation 2004 MN4) na wan asteroyd we de nia di wɔl ɛn na sɔntin we kin mek pɔsin gɛt prɔblɛm wit in dayamita we na 370 mita (1,210 fit) we mek pipul dɛn wɔri fɔ shɔt tɛm insay Disɛmba 2004 we di fɔs tin dɛn we dɛn bin si sho se i pɔsibul fɔ rich 2.7% se i go hit di wɔl pan Epril 13, 2029. Ɔda tin dɛn we dɛn bin si bin gi impɔtant prɛdikshɔn dɛn we dɔn pul di pɔsibiliti fɔ impak pan di wɔl insay 2029. Te to 2006, wan smɔl pɔsibul bin stil de se, di tɛm we i bin de nia di wɔl klos insay 2029, Apophis go du am pas tru wan graviti kihol we nɔ pas lɛk 800 kilomita (500 mayl) in dayamita,[11][12] we bin fɔ dɔn sɛt wan fiuja impak ɛksaktɔli sɛvin ia afta dat pan Epril 13, 2036. Dis pɔsibul bin kip am na Lɛvul 1 na di Torino impak hazad skel te to Ɔgɔst 2006, we dɛn bin disayd se di prɔbabiliti se Apophis go pas tru di kihol rili smɔl ɛn dɛn bin put Apophis in raytin pan di Torino skel dɔŋ to ziro. Bay 2008, dɛn bin dɔn disayd se di kihol nɔ go rich 1 km waid.[11] Insay di shɔt tɛm we i bin dɔn de mɔna pipul dɛn pas ɔl, Apophis bin sɛt di rɛkɛd fɔ di ay raytin we dɛn ɛva gɛt pan di Torino skel, we i rich lɛvɛl 4 pan Disɛmba 27, 2004.[13] di fכs obsכbishכn dεm we Goldstone reda bin du insay Janwari 2013 bin ifektivli rul aut di posisibul fכ wan Earth impak we Apophis bin du insay 2036.[14] Bay May 6, 2013 (Epril 15, 2013, obshɔbishɔn ark), di pɔsibiliti fɔ impak pan Epril 13, 2036 bin dɔn dɔn ɔltogɛda.[3] Insay 2036, Apophis go kam nia di wɔl na wan pat pan tri pat pan di distans frɔm di San insay ɔl tu di Mach ɛn Disɛmba,[1] bɔt dis na bɔt di distans we di planɛt Venus de we i de pas di wɔl ɛvri 1.6 ia. Na Epril 12, 2068, di nominal trajektɔri gɛt Apophis 1.87 AU (280 milyɔn km) frɔm di wɔl.[15] We dɛn kam insay Mach 2021, siks asteroyd dɛn ɛvri wan bin gɛt mɔ notabɛl kumulativ Palermo Tɛknikal Impɛkt Hazad Skel raytin pas Apophis, ɛn nɔbɔdi pan dɛn nɔ gɛt Torino lɛvɛl ɔp 0.[16][a] Na avɛj, wan asteroyd we di sayz lɛk Apophis (370 mita ) dεn εkspεkt fכ impεkt di wכl wan tεm insay lεk 80,000 ia.[17] di tin dεm we dεn obsכv insay 2020 bay di Subaru tεliskכp kכnfכm di 2015 Yarkovsky ifekt prεdikshכn dεm we Devid Vokrouhlický bin mek.[18] Di Goldstone reda bin wach Apophis Mach 3–11, 2021, ɛp fɔ rifin di ɔbit bak,[19] ɛn pan Mach 25, 2021, di Jet Propulsion Laboratory bin anɔys se Apophis nɔ gɛt chans fɔ impɔk di wɔl insay di nɛks 100 ia.[20 ][21] . Di ɔnsatayniti na di 2029 aprɔch distans dɔn ridyus frɔm ɔndrɛd kilomita to naw jɔs tu-tri kilomita,[22] we dɔn rili ɛp fɔ mek di prɛdikshɔn fɔ di fiuja aprɔch.