Wp/kri/Æthelstan

< Wp‎ | kri
Wp > kri > Æthelstan

Æthelstan ɔ Athelstan (/ˈæθəlstæn/; Ol Inglish: Æðelstān [ˈæðelstɑːn]; Ol Nɔs: Aðalsteinn; lit. ‘nobul ston’; [4] c. 894 – 27 Ɔktoba 939) na bin Kiŋ fɔ di Anglo-Saxon frɔm 924 to ɛn Kiŋ fɔ di Inglish frɔm 927 te i day insay 939.[a] Na bin Kiŋ Ɛdwado di Ɛlda ɛn in fɔs wɛf, Ɛkgwin dɛn pikin. Di mɔdan istri pipul dɛm tek am as di fɔs Kiŋ na Ingland ɛn wan pan di "big big Anglo-Saxon kiŋ dɛm".[6] I nɔ ɛva mared ɛn i nɔ bɔn pikin; na in brɔda we nem Ɛdmɔn I bin tek in ples.

We Ɛdwado day insay Julay 924, di Mɛsian dɛn bin gri wit Ɛtɛlstan fɔ bi kiŋ. Sɔntɛm dɛn bin no in brɔda we nem Ɛlfwɔd as kiŋ na Wɛsɛks, bɔt i day insay tri wiks afta dɛn papa day. Ɛtɛlstan bin gɛt pipul dɛn we bin de agens am na Wɛsɛks fɔ sɔm mɔnt, ɛn dɛn nɔ bin gi am krawn te Sɛptɛmba 925. Insay 927, i bin win di las Vayking kiŋdɔm we bin lɛf, we na Jɔk, ɛn dis bin mek i bi di fɔs Anglo-Sakson rula fɔ di wan ol Ingland. Insay 934, i bin kam fɛt Skɔtland ɛn fos Kɔnstantin di Sɛkɔn fɔ put insɛf ɔnda am. Di Skɔt ɛn Vayking dɛn nɔ bin lɛk Ɛtɛlstan in rul, ɛn insay 937 dɛn bin kam fɛt Ingland. Æthelstan bin win dɛn na di fɛt na Brunanburh, ɛn dis win we bin mek i gɛt bɔku nem na di British Ayland dɛn ɛn na di Kɔntinɛnt. Afta i day insay 939, di Vayking dɛn bin tek bak kɔntrol pan Jɔk, ɛn dɛn nɔ bin dɔn win am bak te

Ethelstan sɛntralayz gɔvmɛnt; i bin de kɔntrol di we aw dɛn de mek chata dɛn mɔ ɛn mɔ ɛn kɔl bigman dɛn frɔm fa fa say dɛn to in kaɔnsil dɛn. Rula dɛn bak we kɔmɔt na ɔda say dɛn we i bin de prich, mɔ di kiŋ dɛn na Wɛlsh bin de atɛnd dɛn mitin dɛn ya, ɛn dis bin mek dɛn gri se na in na di bigman. Mɔ lɔ buk dɛn stil de frɔm di tɛm we i bin de rul pas ɛni ɔda Inglish kiŋ we bin de insay di ia 1000. Dɛn bin tɔk se i de wɔri bɔt di tif we bɔku pipul dɛn de tif ɛn di trɛtin we dɛn de mek di soshal ɔda. Di chenj dɛn we i bin mek fɔ di lɔ bin bil pan di wan dɛn we in granpa we nem Alfrɛd di Gret bin mek. Æthelstan na bin wan pan di Wɛst Saksin kiŋ dɛn we bin de wɔship Gɔd pas ɔlman, ɛn pipul dɛn bin sabi am fɔ gɛda tin dɛn we dɛn dɔn kip ɛn fɔ mek chɔch dɛn. In os na bin di men say fɔ lan Inglish di tɛm we i bin de rul, ɛn na in bin mek di Bɛnɛdiktin monastik rifɔm leta insay di ia 100. No ɔda kiŋ na Wɛst Saksin nɔ bin ple impɔtant pat pan Yuropian pɔlitiks lɛk Ɛtɛlstan, ɛn i bin arenj fɔ mek sɔm pan in sista dɛn mared to di wan dɛn we de rul na di kɔntinɛntal.