Wp/kr/sir kashim ibrahim shettima

< Wp‎ | kr
Wp > kr > sir kashim ibrahim shettima

Sir Shettima Kashim IbrahimEdit

KCMG, CBE( saa dəwun yar ləgarrin mewun Mi_kawu mewu_kəntawu kən araskə mi lan səta saa dəwun yar ləgarrin filaar yin dəro cuwudo.) Shi siyasama Nijeriya_be kuru kura administration Borno_be. kuru shi kura( minister) nasha nzəriwo_be sha (social service) lan notənama dən saa dəwun yar ləgarrin fiwun kozəna dən. Shiro cado nəm Waziri kərmai gargaja_be mairi Borno_beye ngawo waziriya indi sandiro mbu_ro walzə nəm wazirida kolzana belan.Adiye cado dalilnzədə awolaa nanguwa cadoya, Shi Sir Shettima Kashim Ibrahim də, sha Ahmadu Bello_gadə, taidazə dur tana.[1]

KənəngazəEdit

Kənənga nzə Fatowa doni Najeriya_be Lardə Let London_bedə, Alhaji Sa'adu Alanamu (wakil kura yala Najeriya_be) Sir Kashim Ibrahim, KBE( babtə Gomna_be, yala Najeriya bedən) Kuru mainza Arthur prest laktu Sir Kashim Ibrahim lezə fato Najeriya_be lardə London_bedəto ningi rəbsəəna dən. Ibrahim də katambo nguro Gargar bəla Yerwa_be ladən Am kuraanzə Ibrahim Lakanmi. [3] kəranzə badiyono arabbi kəlio_ga kuru Luwuran kəratə_ga lan kawu doni maaranta (Borno Provincial) badijin dəro saa dəwun yar ləgarrin findi indin ladən. Saa dəwun yar ləgarrin findi wurin ladən, daji sha zujaa maaranta kərwe Katsina, be sha (Training college) lan bowotin dən, daji kuru tamowono kəranzə shimada kakkadə nzə shada kər malum,_beya saa dəwun yar ləgarrin findi laari be ladən. Daji adaima Cida badiwono nabtə Malum maaranta_bero saa dəwun yar ləgarrin findi laari_be ladən kərwe Borno (middle school) be ladən kuru daji saa dəwun yar ləgarrin fiyaskə yaskən ladən, shiye wolgono nabtə kəla maləmma_be wutəma_bero ( shiye wolgono nabtə kura maləmma_bero) Daji daredən, fuwutə ciwondo nabtə kura malumma doni kəla maləmma wutəma bero. Daji shiro codo nəm Shettima Borno_be saa dəwun yar ləgarrin fiyaskə wuri ladən. Kuru laktu ganalaaro, sha Shettima Kashim nowotə. Shiye nəm siyasa ro kəlgatəə saa dəwun yar ləgarrin fiwu tilon ladn._52 laktu sha samnoma yala lardə be ro karzanadən. ́Sha karəgada yaladən nabtə fuwuma warmatəma_bero. Ngawo adəyen, daji sha kargada minister social service bero kuru daredən, ilmu_bero. Saa dəwun yarləgarrin fiwu araskən ladən, shiro shehu_be caino kərmai Waziri Borno_be. Shi Waziri Ibrahim də walzəna Gomna_nasha Yala_bero saa dəwun yar ləgarrin firaskə indin ladən, rozəna kərmai da Har daji Soshi_be kərmai da cimowo kawu mewun araskən kəntawu muharram_be saa dəwun yar ləgarrin firaskə araskən be ladən Major General Johnson Aguiyi-Irosi də, shima kura lardə be ro walgono. Daji sha CBE ro cado saa dəwun yar ləgarrin firaskə ladən. Kuru shiro nəm kura kərashim_be cado saa dəwun yar ləgarrin firaskə indin ladən.

LamintəEdit

  1. https://books.google.com/books?id=cYEuAQAAIAAJ&q=%22Kashim+Ibrahim%22+AND+%221910%22&dq=%22Kashim+Ibrahim%22+AND+%221910%22&hl=en&ei=dwUyTq7bLYiJsQL--OyGCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA