Wp/kr/Maiduguri

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Maiduguri

Máiduguri də shima bərni kúra Borno be doni yálà gədi Nájeriya be dən də́gana ma. Maiduguri də shima kə́rwe doni kə̀rweya Yala gədi Nájeriyà be samma sowa nəm kuraa kuru jámá ngəwuwa son kozəna ma. Gananzəyaye am milion falla kozəna.bərni Maiduguri ye də, ca bərni bəlin kúrú nabtənzə buroye də ku alamanna sáà yar ləgarrin fitulurrin ye dəgai. Shima (1807). Maiduguri də, suronzəlan nguro Yerwa au Herra mbeji maana ( Her təlam kanuri ye ladən ) foto fəte dən. Maiduguri dina diye ca foto gədilan Karra.[1]

KǝrmaiEdit

Kə́rmai Bə̀rní Màidúgúri ye də, nadən mairi Barraanzə shehu Borno be də karra kuru nadə́ma bə̀rnî kura kərwe diye na doni fato gomnatiye daanama.[2]

LamintiEdit

  1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/358466/Maiduguri
  2. Salkida, Ahmad (24 September 2012). "Tears From Maiduguri". Sahara Reporters. Retrieved 19 October 2019.