Wp/kr/Ibrahim ibn Saleh al-Hussaini

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Ibrahim ibn Saleh al-Hussaini

Ibrahim ibn Saleh al-HussainiEdit

Ibrahim Ibn Saleh Al_Hussaini CON adaima Shaykh Sheriff Saleh lan sha notənadə, katambo kawu kəntawu be (mewun indin kəntawu jimada hawul_be saa dəwun yar ləgarrin fiyaskə wuskun be ladən) Shidə Shewu ilmube Najeriya be adaima kuru maləm kuru fasarima. Shi liman kura lardə Najeriya be. Shima maaranta doni annahda college doni ilmu zaman_be mada sətandə kuru maaranta kəra Islam _be mada sətandə Maarantaa sandima adə da citando saa dəwun yar ləgarrin fiwu tuluri ladən kuru shima kərmaaro kurawo nasha Fatwa_beya kuru kura lamar Islam be Najeriya be (NCSHA). [2][3

Kənənga nzə buro bəEdit

Shi Al-Hussaini adə, katambo kəntawu Jimada hawul_be kawu mewun indin saa dəwun yar ləgarrin fiyaskə wuskun be ladən nguro al-fadhaa badku bəla Dikwa_be kərwe Borno be ladən. Awanzə Shaykh Saleh də, shiye shehu ilmu adinbe. [4] Daji dare də, Makka, Egypt kuru Pakistan ro lewono kəranzə adinbe yiraro musamman maro ilmu nzə Hadith beya kuru Ləwuran beya. Maləmma nzə sobe laanza də sandima : Shaykh Adam-Qadi Abani Borno, Abubakar al-Waziri Borno, Shaykh Adam al-Mahrusa Borno, Ahmad Abdul Fatahk, Shaykh Tijjani Usman ( Zangon Bare-bari) Shaykh Abubakar Atik, Muhammad al-Arabi bin Kubbani, Abubakar al-Kashnawiy, Muhammad al-Hafiz, Mahmoud Khalil Al-Hussary, Ahmad Nur al-Barni, Muhammad Hassanil Makhluf, Muhammad Zakariya al-Kandahlawiy, Ibrahim Nyass soi dəgai, kuro suro maləmma diyedən, Al- Hussaini də, shi adaima kəra təlam nasara_be kərazəna Lardə London be ladən. [4]

Cida nzəEdit

Shi Al-Hussaini də Malum doni dinan nowatama kərmaaro, shima fuwuma kura Najeriya be nasha waazi diyobe ladən kuru shi dau am kuraa muslumma_Najeriya be diye falnza. Shiye kəranzə tamowono maaranta kura jamiya be Lardə nzə Najeriya be lan Adaima kuru shiye kəranzə cido musko Maləmma nowata nowata Lardə gade_gade kadayen Shi Al-Hussaini də, nasha Tafsir Ləwuran be ladən tai dazə waazi gade_gade kada sədəna adaima Hadith lan kunten, kuru har ilmu zamanne Islam beya, ilmu tartib beya kuru fikihu beya kunten.

KəranzəEdit

Al-Hussaini də,kəra nzə buro be badiyono mooromti awanzə belan maaranta Adin_be doni ndusoye nozənama Borno be loktunzə lan.

Laminti[1]Edit

  1. http://wam.ae/en/details/1395295665815