Wp/kr/Fatima Ibrahim Shema

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Fatima Ibrahim Shema

[1]Fatima Ibrahim Shema de ( katambo saa dəwun yar ləgarrin firaskə indin ) hukumaana Zaria ye kərwe Kadunaye, Najeriya he ladən.ca Tima kamu kurawo gomna dina kərwe katsinaye, Alhaji Ibrahim Shehu Shema. Kuru ti bana sədin adiye səkə tiya Kamu amma nabtə kongaye lan tiya bowozain dalil nəm kərashim nzəa kanadiya, daji har tiya zazaksain Kamu gomnaye, darajaama yala gədi Najeriyaye lan shiyei bama. [4] Fatima də ngaltema cida gomnatiye sədənyi, saidai bia kasuwu nzə kalak kalaksəyin do har isə kamu gomna diyero wolgono saa dəwu indin luko tulur yin laden.[5]

Fatima Ibrahim Shema
human
Sex or genderfemale Yasa

Kenenganze buro yǝ edit

Lamintǝ edit

  1. https://www.worldcat.org/oclc/890820657