Wp/kr/Abba Kyari

< Wp‎ | kr
Wp > kr > Abba Kyari

Abba Kyari yim findi yaskən kətawu Armalanne saa dəwun yar ləgarrin fiwu indin, shi nasha Sahara_be Najeriya be lan Kara. [3] Shidoni cidawono nabtə kura cidawu_be fuwuma lardə Najeriya be ro shaban_be saa dəwu indin mewu wurin_lan səta kəntawu jimada gaji saa dəwu indin findin_bero cudo.

Portrait photo of late Abba Kyari.jpg

kənənga nzə buro_beEdit

Shi Kyari də katambo kawu findi yaskən kətawu kən ləgarre saa dəwun yar ləgarrin fiwu indin lan. Jiri kanuri_ga shiwa Arab_ga ro katambo kərwe Borno be la dən. Kərawono maaranta St.Paul wusasa Zaria be ladən. Daji dare shawari askərro waltə_be ciwondo na Mamman Daura_ga kuru Ibrahim Tahir be_lan. [5] saa dəwun yar ləgarrin fitulur araskən_be ladən, kəla kəlgada sha Muhammadu Buhari_ga. Lakətudən, shi Muhammadu Buhari də, shima Gomna kərwe Borno be wo.

KəranzəEdit

Tamowono maaranta jamiya_be nasha ilmu hal nabtə kamsobe sha ( sociology) lan bowotin dən. Maaranta jamiya_be sha ( University of Warwick) lan bowotin dən saa dəwun yar ləgarrin fiskun lan. Kuru adaima ciwondo kakkadə lezə maaranta jamiya_be sha ( University of Cambridge) lan bowotin də be.[8] daji sha bowogada nasha shara be Najeriya be ro saa dəwun yar ləgarrin fisku yaskən lan ngawo maaranta shara_be Najeriya be sədənadə lan, saa dəwun yar ləgarrin fisku digerin_ladən, daji tamogono jamiya fuwuye sha (University of Cambridge) lan bowotin dən. Daji daredə hadar,_gono jamiya do sha ( international institute for management) lan bowotin maana, jamiya kəla nzəriwo fuwutə lardə_be. Suro Lausanne lardə Switzerland be ladən. [11] Daji kuru saa dəwun yar ləgarrin filaar indin _ga kuru saa dəwun yar ləgarrin filaar digerin lan hadar_gono faraskəram fuwutə kərmai be sha (leadership development) lan bowotin dən maaranta Sanya_be, Harvard be ladən.

CidaanzəEdit

Karəngə adəmaro cidawono nabtə kura lardə foto dawu_dawu kərwe yala_be nasha askər_be lan saa dəwun yar ləgarrin firaskə araskən lan səta saa dəwun yar ləgarrin fitulur wurin_ro ciwudo. Shi Kyari də cidajiwo Fani_kayode_ga Sowemimo_garo nasha (law firm) Cida do shara kəlgataama dən laktu ganalaaro, daji ngawo adəgen, Najeriya ro walgatəə. [13] saa dəwun yar ləgarrin fisku wuskun lan səta saa dəwun yar ləgarrin filaar ro səwudənadə, shi (editor) roko ( new Africa holding kaduna_be ladən. Kuru adaima cidazəna nabtə commissioner (njistəəma) nasha karaa_be ga, kuru nasha dabbaa_be kərwe borno_ be saa dəwun yar ləgarrin filaar yin kozəna dən. Saa dəwun yar ləgarrin filaar yin səta saa dəwun yar ləgarrin filaar wuri_ro səwudənadə, Kyari də shi tamshi nasha ( African international bank limited _ga kuru subsidiary of bank of credit_ga kuru commerce international_ga.

YallanzəEdit

Kyari də lorsawono kəsai Ibrahim Tahibe da [26] Daji duli diyau chasambo. Aisha mbeji, Nurudeen mbeji, Ibrahim mbeji kuru Zainab mbeji. [27][5]

KərmunzəEdit

Yim kəntawu_be kawu findi digeri kəntawu kən yaskə_mi saa dəwu indin findin_be ladən jamasoro warmajaa shiye tiginzən kasəwa kuri_kuri də mbejiro. Amma kawu kaswadə sha zamjindəro, bəlaro sədəna lardə Jamani_be ro kawu ləgar sədə. [28] daji amso_be hawara_jaa lardənzə kolzə bəlaro nzədə, kurun matəro lewonoro. [29] daji kuru hawarwu də dare walta gulgada tiginzən kaswaa kada mbezai, dawudən ( diabetes) kaswa shuwur_be. Yim findi ləgari kəntawu kən yaskəmi saa dəwu indin findin_be ladən, warmaatəə shi Kyari də ca Abuja lan do sha Lagos ro goza caado kurun kaswa diye diyoro. [13] Kyari daji (bawogono) yim kajiri kawu mewu tuluri kətawu diyau saa dəwu indin findin_be la dən saa nzə firakkə tuluri. Kərmu nzədə zaumaro lardə_da gəzəksəna. [23] daji shiro shitəra karramgatama cado amuraa_be nabtə kam “darajaata_bero shidoni lewono dawu risa_kəmbu_ben kuru awo cidanzə tagasshin_men. Nyawono shiye njasa awo shimadiye, amma shiye basarratə duno_gananzə_da rantəro suro liiji lardə _be wa

Analyst[1]Edit

  1. https://desertherald.com/exclusive-buharis-chief-of-staff-abba-kyari-admitted-at-londons-hospital/