Wp/kjh/Алтынзархы садах

< Wp‎ | kjh
Wp > kjh > Алтынзархы садах
Алтынзархы садах
Ochotona hyperborea yesoensis detail.jpg
Домен Эукариоттар
Ил Аңнар
Тип Хордалығлар
Класс Сӱт чіпчатханнар
Отряд Хозан осхастар
Сӧбіре Садахтар
Сӧӧк Садахтар
Кӧрім Алтынзархы садах
Ареалы
Northern Pika area.png

Алтынзархы садах — сӱт чіпчатханнар аң.

Алтынзархы садах

Тастындағы кӧріміEdit

Хозанарға чағын даа полза, оларға тӧӧй нимес. Позы ол кічиҷек, сыны 25 сантиметрҷе, хузурии кӧрінминче. Хулахтары узун нимес, че халбах. Соо азахтары алнындағызының узун нимес. Чӱгӱрии аның майың, ыырҷылардаң ол інінде чазынча.

АреалыEdit

Алтынзархы садах Іскеркі Сибирде пӧзік тағларда чуртапча. Анда хорымнарда алай тастар аразында ін идіп аладыр.

ЧиисEdit

Чайғызын ол чахайахтар, чилегелер, чистектер чіпче. Отты, інінзер тазып алып, хрутча; наңмыр чаапчатса, чазырча, айас полза - сығарча. Пір орында 5-6 килограммҷа от чыыл парча. Садахтар удаа ӧӧрнең чуртапчалар. Андағ ӧӧрге от илееде кӧп кирек. Хысхызына кӧп от пилетелче. Удаа ол от чиңмелерге алай сыыннарға туза пол парча. Садахтың ӧӧн ыырҷылары албыға паза холанах. Хара хузурух ідӧк аңнидыр. Теерізі хозаннинаңох порт, аарлығ паалалбинча.

АларғанEdit