Wp/kiu/Zazaki-Soranki

< Wp‎ | kiu
Wp > kiu > Zazaki-Soranki

Zazaki – Soranki

edit

A

a n : ew (mêyîn, makîn)

akerdene : pejêrtin, pejêrîn, qebûl kirdin, erê wûtin

ap n : mamo, amo

apo : 1.amo, mamo 2.apo

ardene : hênan, hawirdin

ardi x : ard

areq n : areq

arwêş, -e : kergwêş, kewrêş, aroş, arwêş

asmên n : asman, asmen

asmênşınasiye m : estêrenasî, estêreşinasî

astare n > estare

aste n > este

astor, -e > estor, -e

Asur, -e : Asûr, Sûryanî

azad, -e : azad, aza, rizgar


B

baweriye m : bawer, bawir, birwa, bîr û bawir

be : be, legell

bend n : bend

bın n : bin, jêr, xwar

bınên, -e : binîn, jêrîn

biyaene > biyene

biyene : bun


C

camiye m : mizgût, camî

cem n : cemxane, peristgay Ehlî Heqekan

cemaet n : komele, xelk, merdim, cema'et

cêniye m : jin, afret

cınde, -iye : zîndû, giyanewer, be giyan

cıwamêrd n : piyawxas, zelam, ciwanmêrd

cıyamêrd n > cıwamêrd

cu n : jî, jiyan

Cuhud, -e : Cûd, Cuhud, Musayî


Ç

çekuye m : wişe, qise

çı [çık-] : çî, çe

çi n : şit, çit, çî


D

de : li … da

 : dû

dınya m : dinya, cîhan

din n : ayîn, ol, dîn

dinê tebieti x : ayînî, sirûştî, ayînî natî

dinê yabani x : ayînî kêwî, ayînî bedewî

doman, -e : minall, beçu, zar

dorme n : dorûwer


E

efsane n : efsane, ewsane, mêjû

Elewi, -ye : Elewî, Ehlî Heq

elifbe n : elîfbe, elîfba

eme m : mîmî, mîmik

en : -tirîn (wekû "baştirîn, paktirîn, gewretirîn)

Ermeni, -ye : Ermenî

estanıke m > şanıke

estare n : estêre, hesare

este n : estî, estiqan

estor, -e : esp, ester

eşkera : eşkira

Ewısta m : Evista (pirtûkî pîrozî Zerdeşt)


Ê

ê x : ewan


F

felsefe n : felsefe

fêl n : kar, kirdar, fêl

fêl û emel : karûbar, kar, fêl û emel

fıkır n : fikir, raman, bîr û bawir


G

gırd, -e : gewre, giran, mezin, girs

gırd biyaene : gewre bûnewe

gırs, -e > gırd, -e

game m : gam

game be game : gam be gam

geyraene : gerryanewe

govende m : govend, hellperrkê


H

hama > labelê

heqe m : maf, heq

heqê merdıman x : mafî merdiman, mafî mirovan

her, -e : ker

her : her, her yek, her kam

Hermeni, -ye > Ermeni, -ye

hewa n : 1.hewa 2.keşe, kilîma

hewl, -e : baş, çak, xas

hewna : hêşta

heywan, -e : ajal, kewal, hewyan

heywani x : ajalekan, kewalekan

heywanşınasiye m : ajalşinasî, kewalnasî

hêkate m : destan, çîrok, hikayet

ho > xo

huner n : hûner


İ

i x > ê

iklim n : keşe, kilîma

inam n : bawer, îman

İncile m : Încîl (pirtûkî pîrozî Mesîhiyan)

insan n > merdum

İslam n : Îslam

ita : êre, hêre


J

jew > yew

> yew


K

kam, -e : kam, kî

kar n : kar, karûbar

kay n : geme, kaye, yarî

kayê domanan : gemey mindallan, kayey zarekan

kayê qıcan > kayê domanan

kerdene : kirdin, kirdinî

kerdış n : kirdinewe

kes : kes [her kes]

kewtene : kewtin, kewtinî

kılame m : honrawe, şîîr

Kırmanc, -e : Kirmanc

kıtab n > wanebend

kıtav n > wanebend

ki : kî, kam kes

kilime m : kilîm, kîlîm

komele m : komele, komî mirovan


L

labelê : bellam

lawıke m : goranî

lista m : lîste


M

ma x : ême, -man

may : mê, mak

mekteb n > wendek

merdım n > merdum

merdum n : merdim, mirovan, xelk

meydan n : meydan, meyan

mılet n : netewe, millet

mordem n > merdum


N

na m : em, eme [mêîn]

nebat n : giya, nebat, newat

neri : nêr

- : na-, ne-

nêweş, -e : nexweş

nêweşiye m : nexweşî

nıka : êsta, êsye, naka

no n : em, eme [nêrîn]

nusiyaene : nûsyan, nûsyên

nuşte, -iye : nûşte, nûsrawe


O

ome m > eme


P

parçe n : parçe, let, beş

pak, -e : pak

pak u eşkera : pak û eşkira

pela verêne m : belgey berîn

pele m : belge, perr

pelge m > pele

pere n : pare, pere, pûll

peyniye m : kotayî, tûwaw bûnewe


Q

qese n : qise

qıc, -e > doman, -e

Qurane m : Qûr'an [pirtûkî pîrozî Îslam]


R

ra : car, ra [yew ra : yek car, yek ra]

raye m : rêga, rêwa

rınd, -e : baş, çak, rind

rındek, -e : ciwan

roc n : roj


S

sanıke m > şanıke

senata rındeke m : hûnere ciwanekan

senên, -e : çôn, çilo, çilon, çi corî, çi torî

sımıtene > şımıtene

suke m : şar


Ş

şanıke m : çîrok

şıma x : êwe

şımıtene : hell qorrîn, noşînewe

şikiyaene : şikyan, şikyên, şikandin


T

tabi > tebii

tarix n : 1.dîrok, dêrîk 2.kat, sat, taw

tarixê dınya : dîrokî cîhan

tarixê Zazaan : dîrokî Zazakan

tebiet n : sirûşt, nat

têde : têda

Tewrate m : Tewrat, Tewra [pirtûkekanî Serdemî Kone]

tıb n : pizîşkî, pijîşkî, tib


U

u : û


V

ver : ber, wer

verên, -e : berîn, yekemîn


W

wanebend n : pirtûk, kitêb

waştene : xwastin, wîstin

wendek n : qûtabxane, xwendga

werdene : xwardin

weş, -e : xweş, xoş

wına : wind, nediyar, gûm


X

xali n : qalî, ferş

xeylê : mişe, zor, xeylê

xeyr n : xêr, xeyr, xweş

xo : xwe

xu > xo


Y

yaban, -e : kowî, cengelî, ded

yardım n : alî, komek, yardim

yardım gırewtene : alî girtin, yardim girtin

yew : yek

yewbina : yektirîn, yektir

Yunanki n : zimanî Yonanî


Z

zaf : zor, fire

zagon n : fireheng, keltûr

zanaene : zanîn

zanayış n : zanînewe

Zaza, -e : Zaza

Zazaki n : Zazakî, zimanî Zazakan

zey : esa, wisa, wekû

zew > yew

zêde : ziya, mişe

zıwan n : ziman, ziwan

ziraet n : kişt û kal, kallîn, karrîn, zira'et

zon n > zıwan

zun n > zıwan


kılmkerdışi

  • m : may ()
  • n : neri (nêr)