Wp/khw/ݰ

< Wp‎ | khw
Wp > khw > ݰ
ݰ
Khowar Special Character
ݰ
کھوار: ݰ Khowar-sheen.jpg
IPA: ʂ
کھوار: ݰ
ݰ: تلفظ
نم: کھوارو مخصوص حرف ݰ
کیبورڈ: ھیہ ݰ کھوار کیبورڈو بیس ورژنہ شامل شیر

ݰ (ݰین، Sheen) کھوار زبانو مخصوص حرف، وا ھیہ صرف کھوار زبانہ موجود شیر وا خور کیہ زبانہ نہ ھیہ حرف شیر وا نہ ھمو شکلہ کیہ حرف موجود شیر۔


مثالEdit

ݰ

ݰین

ݰ
ݰین

ݰین

توݰ

پوݰ

کھوارو خاص حروف ھمیت شینی مثلاً ݯ-ݯھترار(چترال)، ݮ-ݮنݮیر(زنجیر)، څ-څھوعو(یتیم)، ځ-ځوخ(کانٹا)، ݱ-ݱوغ(پتلا)، ݰ-توݰ(بھوسہ)


لوظہ مقام: سادہ آخرا موژا شروعا
شکل: ݰ ـݰ ـݰـ ݰـ


کھوارو مخصوص حروف

Khowar Special Character Chey- This letter is used in khowar language only.pngKhowar Special Character dzeem - This letter is used in khowar language only.pngKhowar Special Character dzey - This letter is used in khowar and Pashto languages only.pngKhowar Special Character tsey- This letter is used in khowar and Pashto languages only.pngKhowar Special Character ʐey- This letter is used in khowar language only.pngKhowar Special Character Sheen - This letter is used in khowar language only.png

-- ݯ ••• ݮ ••• ځ ••• څ ••• ݰ ••• ݱ ••• --