Wp/kfr/રાપર

< Wp‎ | kfr
Wp > kfr > રાપર

રાપર ભારત દેશજે આથમણે ભરાજે ગુજરાત રાજ્યજે કચ્છ જિલ્લેજો નગર આય, ને રાપર તાલુકેજો મથક આય. રાપરમેઁ વડી ભજાર આય. રાપર નજીક સઈ, ભુટકિયા, ભીમાસર, ગાગોદર, ખાનપર, ચિતરોડ, કલ્યાણપર, સલારી, ઊમૈયા, કાનપર, કિડિયાનગર, કાનમેર જેડા ગંજા અઈં.

રાપરમેં ઘચ બેંકું અઈં. હતે લેઉવા પાટીદાર કન્યા કેળવણી શાળા, સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ને કૉલેજ પણ આય. તે ઉપરાંત પીટીસી કેન્દ્ર આય. રા૫ર શેર તાલુકે કક્ષાજો મથક આય. તાલુકેજા નંઢા વડા ૧૧૦ ગંજેંજો વેપાર / ખરીદી માટે મહત્વજો શૅર આય. ત્રિકમ સાહેબજી જગ્યા, દરિયા સ્થાન નેરે જેડા અઈં.

રાપર તાલુકેમેં શિરાવાંઢમેં જાન મઢીયા નદી, ગેડીમેં ફિફવો નદી અચેલી આય. લીલવો ડુંગર ગીઢડા રાશાજીમેં આય.

રાપર તાલુકેમેં કપાસ, એરંડા, બાજરી, મગ, તલ, જીરૂ, ઇસબગુલ, ગોવાર, કોડ, રાયડો, ઘંઊ, સકરટેટી, જુવાર જેડા પાક ઘનેમેં અચેં તા.

રાપર તાલુકેમેં થેં વારા મેળા: (૧) (રવ) રવેચી માતાજી જો મેળો સૌથી વડો આય, (૨) મોમાય મોરા (૩) વરણેશ્વવર (૪) ગોરાસર (૫) વેકરાણ (૬) રામદેવ પીર (ભુટકિયા)(૭) ખુબડી માતાજી (૮) આઈદેવ માતાજી (ચીતરોડ) (૯) શીતલા માતાજી (રાપર) (૧૦) માનગઢ ગામે (૧૧) ખાનપર ગામે મેળા ભરજેંતા.