Wp/kcg/Yurop

< Wp‎ | kcgWp > kcg > Yurop

A̱byin Yurop yet vam-a̱byin hwa ku shyia̱ di̱ swat A̱kum-a̱la̱u A̱za ka di̱ tityak ma̱ng A̱kum-a̱la̱u A̱tyin ka ma̱ a̱dodo. Ka̱ byia̱ ndi̱m-a̰byin na̱ shyia̱ fam jenshyung vam-a̱byin kyai a̱byin Yura̱siya hu swak a̰ni, a̱wot ka̱ si̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Atik wu di̱ fam a̱za hu, A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik wu di̱ fam jenshyung hu, Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya hu di̱ fam a̱tak hu, ma̱ng a̱byin A̱siya di̱ fam a̱tyin hu. Á̱ ni̱ nkyiak a̱byin Yurop ka̱ yet zan ma̱ng a̱byin A̱siya di̱n vak Tsutsok Ural ji, A̱ghyui Ural ka, Kyai A̱sa̱khwot Kaspiya hu, A̱gba̱ndang Ka̱ukasut wu, A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot wu, ma̱ng nvak a̱sa̱khwot Á̱na̱nwuai A̱sa̱khwot Turkiya na. Shimba ma̱ a̱di̱di̱t a̱gi̱gak bani yet á̱si̱ a̱byin bya, a̱byin Yurop byia̱ a̱tyentyang yong vam-a̱byin mat a̱gba̱ndang shi kyai nka wu nang á̱ghyi maai ndi a̱ni ma̱ng shi a̱kpa̱p nkhang nka na ma̱ng taada.

Ta̱si̱la vam-a̱byin Yurop