Wp/kcg/Togo

< Wp‎ | kcgWp > kcg > Togo

A̱byin Togo (yei Shong: /toʊɡoʊ/), á̱ lyen ma̱ng yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Togo wu (Fi̱ransa: République togolaise; Shong: Togolese Republic), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin Jenshyung Afrika hu. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Gana di̱ fam jenshyung hu, Bini di̱ fam a̱tyin hu ma̱ng Burkina Faso di̱ fam a̱za hu.[1] A̱byin ka ngaat di̱ fam a̱tak tat A̱ngam A̱sa̱khwot Gini wu, fam a̱byin hu nang a̱keangtung ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang wu a̱ swak mi̱ shi hu, Lomé, nshyia̱ a̱ni.[2] A̱byin Togo kup kilomita a̱ma̱ntanaai 57,000 (met a̱ma̱ntanaai 22,008), si̱ ku tyia̱ ka̱ si̱ yet a̱nyiung mami a̱cyuang bibyin Afrika hu, ma̱ng shi á̱niet kpa̱mkpaan ma̱ng miliyon 8,[3] a mbeang a̱nyiung mi̱ bibyin swanta ku la̱u yet a̱fa̱fap a̱ni ma̱ng shi á̱kpai ku lat kilomita 115 (met 71) a̱ni tsi̱tsak Gana ma̱ng a̱byin hyia̱k nka ka ka̱ laai swak nka ma̱ a̱da̱dei di̱ fam a̱tyin hu, Bini.

Tuta Togo
A̱lama a̱byin Togo
Ta̱si̱la a̱byin Togo

Ya̱fang

  1. "Republic of Togo" (di̱n Shong). www.isdb.org.
  2. "web Republic of Togo" (di̱n Shong). www.isdb.org.
  3. "Togo country profile" (di̱n Shong). BBC News (24 Zwat Sweang 2020).