Wp/kcg/Shong (a̱lyem)

< Wp‎ | kcgWp > kcg > Shong (a̱lyem)

A̱lyem Shong ku Nggi̱li̱t yet a̱nyiung kya di̱ lilyem Jenshyung Jaman ku yet kap kyangbwak lilyem Ndo-Yurop hu a̱ni, nang á̱tsak á̱niet ba̱ lyiat da̱ a̱lyem a̱kya bya yet á̱niet jen ntsa Nce A̱ka̱wa̱tyia̱ a̱byin Nggi̱lan ba. Á̱ ku si̱ mbwuo a̱lyoot ka neet Angles bibya, ba̱ nwap jhyiung di̱ á̱niet Jaman gbangbang ba̱ ku neet bai a̱byin a̱kya nang á̱ ngyei A̱gba̱ndang Bi̱ri̱ti̱n a̱ni, a̱wot á̱ si̱ ka nang fam a̱byin mba hu a̱lyoot mba ka, Nggi̱lan, di̱n jen cobai ji. A̱mgba̱m lyulyoot nfeang hu neet Anggi̱liya, li̱m-a̱byin ghyang di̱ Kyai A̱sa̱khwot Ba̱ltik hu ku vwuon ma̱ng fam a̱byin Anggi̱liya A̱tyin, kap A̱tyin a̱byin Nggi̱lan ku byia̱ mami nhu a̱yaakawunti nang Norfolk, Suffolk ma̱ng Essex a̱ni. Lilyem ku swak ma̱ng bwoi bi̱n ma̱ng Shong ji hwa Frisiya ma̱ng Sakson A̱tatak, a̱wot swáng a̱lyiat nji ji ku kyiai ma̱ng lilyem Jaman ghyáng nang A̱khwukhwop Norse (a̱ghyang a̱lyem Jaman A̱za), ma̱ng Latin a mbeang Fi̱ransa.[1]

Ya̱fang

  1. Finkenstaedt, Thomas; Wolff, Dieter (1973). "Ordered profusion; studies in dictionaries and the English lexicon". C. Winter. ISBN 978-3-533-02253-4.