Wp/kcg/Ndonisiya

< Wp‎ | kcg
Wp > kcg > Ndonisiya

A̱byin Ndonisiya (Shong: Indonesia /ˌɪndəˈniːʒə/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Ndonisiya wu (Ndonisiya: Republik Indonesia /reˈpublik ɪndoˈnesia/; Shong: Republic of Indonesia), di̱n jen jhyang á̱ ngyei A̱si̱tet Muna̱pyia̱ Ri̱pobi̱lik Ndonisiya, A̱MRN (Ndonesiya: Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI; Shong: Unitary State of Republic of Indonesia), yet a̱byin kya di̱ fam A̱tak-a̱tyin A̱siya ma̱ng Osheniya tsi̱tsak a̱ca̱cet nkyai a̱sa̱khwot Ndiya ma̱ng Pasi̱fi̱k na. Ka̱ byia̱ si̱ ku swak bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot cyikwop swak ma̱ng a̱natat, nang Sumati̱ra, Java, Sulawesi, ma̱ng nkap fam Borneyo (Kalimantan) ma̱ng A̱fai Gini (Papwa). A̱byin Ndonesiya kya swak mi̱ shi kyai a̱byin mi̱ bibyin bibyin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot swanta hu a̱wot ka̱ yet swak ma̱ng a̱naai mi̱ shi kyai a̱byin ma̱ a̱mgba̱m bibyin swanta hu. Ka̱ byia̱ shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 1,904,569 (met a̱ma̱ntanaai 735,358). Ma̱ng si̱ ku swak á̱niet miliyon 270, a̱byin Ndonisiya kya si̱ yet a̱naai mi̱ shi á̱niet mi̱ bibyin swanta hu ma̱ng si̱ ka̱ swak ma̱ng shi á̱niet mi̱ bibyin ku lan byia̱ Á̱nietkpaa̱pyia̱ a̱ni. Si̱ ku swak á̱kum a̱mgba̱m á̱niet a̱byin ka swan Java, a̱byin a̱ka̱wa̱tyia̱ a̱sa̱khwot ka ka̱ swak mi̱ shi á̱niet mi̱ swanta hu.

Tuta Ndonesiya
A̱lama a̱byin Ndonesiya
Ta̱si̱la a̱byin Ndonesiya

Ya̱fang