Wp/kcg/Ndiya

< Wp‎ | kcg
Wp > kcg > Ndiya

A̱byin Ndiya (Hindi: Bhārat; Shong: India), á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Ndiya wu (Hindi: Bhārat Gaṇarājya[1]; Shong: Republic of India), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin A̱tak A̱siya. A̱byin Ndiya ka, kikya yet a̱feang mi̱ shi á̱niet swanta hu, ka̱ si̱ yet a̱natat mi̱ shi kyai a̱byin mi̱ bibyin swanta hu, a̱wot ka̱ si̱ yet a̱byin a̱gwomna̱ti di̱mokrasi ka̱ byia̱ á̱niet ka̱ swak mi̱ swanta hu. A̱byin Ndiya byia̱ a̱gi̱gak a̱sa̱khwot ma̱ng Kyai A̱sa̱khwot Ndiya hu di̱ fam a̱tak hu, Kyai A̱sa̱khwot A̱rabiya di̱ fam a̱tak-jenshyung hu, ma̱ng A̱ngam A̱sa̱khwot Ba̱nggal wu di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu, ka̱ si̱ byia̱ a̱gi̱gak a̱byin ma̱ng Pakistan di̱ fam jenshyung hu; Caina, Nepal, ma̱ng Bhutan di̱ fam a̱za hu; a mbeang Bangi̱ladesh ma̱ng and Myanma di̱ fam a̱tyin hu. A̱gwomna̱ti Ndiya ba ka nkyiak a̱byin A̱fganistan nang a̱byin gak kya, ma̱nang ba̱ fa a̱mgba̱m a̱byin Kashi̱mir kap Ndiya hwa a̱ni shimba a̱gwomna̱ti Pakistan bya nyia̱ tyok tazwa fam a̱byin kani ka̱ byia̱ gak ma̱ng A̱fganistan nang á̱ kwan tazwa a̱ni.[2] Di̱ Kyai A̱sa̱khwot Ndiya hu, a̱byin Ndiya shyia̱ kpa̱mkpaan ma̱ng Si̱ri Langka ma̱ng Ma̱ldivi; a̱wot Bibyin A̱ka̱wa̱tyia̱ A̱sa̱khwot Andaman ma̱ng Nikoba nka hu si̱ byia̱ a̱gi̱gak a̱sa̱khwot ma̱ng Tailand, Myanma ma̱ng Ndonisiya.

Tuta a̱byin Ndiya
A̱lama a̱byin Ndiya
Ta̱si̱la a̱byin Ndiya

Ya̱fang

  1. "The Essential Desk Reference" (di̱n Shong). Oxford University Press. p. 76. ISBN 978-0-19-512873-4. "Official name: Republic of India."
  2. "Ministry of Home Affairs (Department of Border Management)" (di̱n Shong).