Wp/kcg/Ma̱sa̱r

< Wp‎ | kcg
Wp > kcg > Ma̱sa̱r

A̱byin Ma̱sa̱r ku Misi̱ri ku Iji̱p (La̱ra̱ba: مِصر, Miṣr; Shong: Egypt /ˈiːdʒɪpt/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik A̱la̱ra̱ba Ma̱sa̱r wu (Shong: Arab Republic of Egypt), yet a̱byin ka̱ shyia̱ vam-a̱byin ku swak nyiung kya a̱ni, kyiak neet da̱ a̱ta̱m fam a̱za-a̱tyin Afrika ka ma̱ng a̱ta̱m fam a̱tak-jenshyung A̱siya ka di̱n vak a̱byia̱k a̱byin a̱ ku bwuo Li̱m-a̱byin Si̱nai hu a̱ni. Ma̱sa̱r yet a̱byin Meditaroniya kya ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Tyiang A̱byin Gaza ji (Pa̱la̱sti̱n) ma̱ng Isi̱rela di̱ fam a̱za-a̱tyin hu, A̱ngam A̱sa̱khwot A̱ka̱ba wu ma̱ng A̱shong Kyai A̱sa̱khwot wu di̱ fam a̱tyin hu, Sudan di̱ fam a̱tak hu, ma̱ng Li̱biya di̱ fam jenshyung hu. A̱ma̱nyi A̱ngam A̱sa̱khwot A̱kaba si̱ myiai Urdun, a̱ma̱nyi A̱shong Kyai A̱sa̱khwot ka si̱ myian Sa̱udi A̱rabiya, a̱wot a̱ma̱nyi Meditaroniya ka si̱ myiai Helat, Turkiya ma̱ng Kuburut shimba á̱ mbyia̱ a̱nyiung ma̱ng bibyin hu ka̱ byia̱ gak a̱byin ma̱ng Ma̱sa̱r a̱ni bah.

Tuta Ma̱sa̱r
A̱lama a̱byin Ma̱sa̱r
Ta̱si̱la a̱byin Ma̱sa̱r

Ya̱fang