Wp/kcg/Kemerun

< Wp‎ | kcgWp > kcg > Kemerun

A̱byin Kemerun (Shong: Cameroon /ˌkæməˈruːn/; Fi̱ransa: Cameroun), á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Kemerun wu (Shong: Republic of Cameroon; Fi̱ransa: République du Cameroun), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin jenshyung-a̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Naijeriya di̱ fam jenshyung hu ma̱ng a̱za; Cadi di̱ fam a̱za-a̱tyin hu; Ri̱pobi̱lik A̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika wu di̱ fam a̱tyin hu; ma̱ng Gini A̱kwa̱toriya, Gabon ma̱ng Ri̱pobi̱lik Konggo wu di̱ fam a̱tak hu. Lang khwong kyai a̱sa̱khwot nka hu myian da̱ A̱ngam A̱sa̱khwot Byafra hu ku yet kap A̱ngam A̱sa̱khwot Gini hu hwa ma̱ng Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik hu. Di̱n jen jhyang, á̱ ni̱ nkhap a̱byin ka sak ma̱ng bibyin fam a̱byin Jenshyung Afrika hu a̱wot di̱n jen jhyang ma̱ng si̱ fam a̱byin A̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika hu, mat a̱ca̱caat nswat nka wu da̱ a̱yaaga̱sat nvak tsi̱tsak Jenshyung ma̱ng A̱ka̱wa̱tyia̱ Afrika a̱ni. A̱byin Kemerun nyia̱ kpa̱mkpaan miliyon 25 mi̱ shi á̱niet. Á̱ lyiat a̱ka̱k lilyem 250 ma̱ a̱byin ka.[1]

Tuta Kemerun
A̱lama a̱byin Kemerun
Ta̱si̱la a̱byin Kemerun

Ya̱fang


  1. "Cameroon" (di̱n Shong). Ethnologue