Wp/kcg/Gini-Bisa̱u

< Wp‎ | kcgWp > kcg > Gini-Bisa̱u

A̱byin Gini-Bisa̱u (Portugit: Guiné-Bissau, Fula: 𞤘𞤭𞤲𞤫 𞤄𞤭𞤧𞤢𞥄𞤱𞤮 Gine-Bisaawo, Mandinka: ߖߌߣߍ ߺ ߓߌߛߊߥߏ߫ Gine-Bisawo, Shong: Guinea-Bissau /ˌɡɪni bɪˈsaʊ/), á̱ lyen di̱ yorong ofisha hu nang Ri̱pobi̱lik Gini-Bisa̱u wu (Portugit: República da Guiné-Bissau [ʁɛˈpuβlikɐ ðɐ ɣiˈnɛ βiˈsaw], Shong: Republic of Guinea-Bissau), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin Jenshyung Afrika ka̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 36,125 (met a̱ma̱ntanaai 13,948) ma̱ng shi á̱niet nang á̱ ku tyan sak miliyon 1,874,303 a̱ni. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Senegal di̱ fam a̱za ma̱ng Gini di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu. A̱byin Gini-Bisa̱u ku yet kap tyok Kaabu hu, a mbeang Tyok-shan Mali hu. Nkap tyok huni ku ngyong ba̱ng si̱ tat sa̱ncuri 18 ji, a̱wot Tyok-shan Potuga hu si̱ nyia̱ tyok tazwa nkap á̱ghyang neet sa̱ncuri 16 ji. Mi̱ di̱ sa̱ncuri 19 ji, ka̱ bwuak ka̱ si̱ yet a̱byin tyok á̱nietcen nang á̱ ku ngyei Gini Potuga a̱ni. Ma̱nang a̱byin ka ku tak a̱pyia̱ nka a̱sa̱t a̱ni ma̱ a̱lyia̱ 1973 a̱wot á̱ si̱ shim nka a̱nia ma̱ a̱lyia̱ 1974, huhwa á̱ si̱ mbeang a̱lyoot a̱keangtung nka ka, Bisa̱u, mami a̱lyoot nka ka á̱ shot tyei tai ma̱ng Gini (nang á̱ ku ngyei Gini Fi̱ransa a̱ni).

Tuta a̱byin Gini-Bisa̱u
A̱lama a̱byin Gini-Bisa̱u
Ta̱si̱la a̱byin Gini-Bisa̱u

Ya̱fang