Wp/kcg/Afrika A̱tak

< Wp‎ | kcg(Redirected from Wp/kcg/A̱tak Afrika)
Wp > kcg > Afrika A̱tak

A̱byin Afrika A̱tak (Shong: South Africa ), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Ri̱pobi̱lik Afrika A̱tak, RAA̱ wu (Shong: Republic of South Africa, RSA), yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin A̱tak Afrika. Kikya yet 23 ma̱ng shi á̱niet, mba ba̱ ku swak miliyon 60 a̱ni, ka̱ si̱ kup shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 1,221,037 (met a̱ma̱ntanaai 471,445). A̱byin Afrika A̱tak byia̱ a̱ka̱keangtung a̱tat nia: a̱pyia̱ a̱gwomna̱ti (A̱pitoli), shi̱ri̱ya (Bloemfontein) ma̱ng kpa cam a̱byin (Cape Town). A̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak mi̱ shi wu wa yet Johannesburg. Kpa̱mkpaan ma̱ng 80% á̱niet Afrika A̱tak yet á̱ka̱mbwon A̱dyundyung á̱niet Afrika nia, á̱ si̱ ghai mba ma̱ng nnwap vwuon na̱ lyiat di̱ lilyem vwuon a̱ni. Á̱kum á̱niet ka si̱ byia̱ ma̱ng a̱nka susot á̱niet Yurop ji̱ swak si̱ kuzang a̱byin mami Afrika mi̱ shi a̱ni, (Á̱sai Á̱niet Afrika A̱tak), Á̱niet A̱siya nang A̱ndiya ma̱ng A̱caina Afrika A̱tak ba, ma̱ng á̱niet Afrika A̱tak ba̱ yet á̱ka̱mbwon nnwap ma̱ a̱di̱di̱t ma̱ng lili nvam za̱nzan.[1][2][3]

Tyiang a̱toot shi a̱byin Afrika A̱tak
Ta̱si̱la a̱byin Afrika A̱tak

Ya̱fang

  1. South Africa Fast Facts
  2. South Africa
  3. Geography: An Integrated Approach