Wp/kcg/A̱nyeang

< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱nyeang

Anyiang yet abyiik a̱ nyiang a̱fai a̱yin a̱ni. Ka̱ a̱fai a̱yin bwuo a̱byiik, a̱byiik wu yet a̱nyiang a ma̱ng a̱nietbyin a̱tyiok ngu ba.

Á̱kpa: A̱yaanyiang - Ka̱ a̱nietbyin byia nman (á̱fai) ba̱ byia̱ á̱nyuuk a̱ni, á̱nyuuk ba yet A̱yaanyiang a̱nietbyin mbyibya.

Ya̱fang