Wp/kcg/A̱ntati̱ka

< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱ntati̱ka

A̱byin A̱ntati̱ka (Shong: Antarctica /ænˈtɑːrtᵻkə/ ku /ænˈtɑːrktᵻkə/) kya yet vam-a̱byin swanta ku swak nshyia̱ fam a̱tak nhu hu a̱ni. Kikya ba̱ng Tsuung A̱tak swanta ji, ka̱ si̱ shyia̱ di̱ fam Á̱kum A̰la̱u A̱tak A̱ntati̱ka hu, Kyai A̱sa̱khwot A̱tak hu si̱ keang kpa̱mkpaan a̱mgba̱m fam a̱tak A̱kat A̱ntati̱ka wu. Ma̱ng shi kyai a̱byin kilomita a̱ma̱ntanaai 14,200,000 (met a̱ma̱ntanaai 5,500,000), kikya yet vam-a̱byin fwuon hu ku swak mi̱ shi a̱ni ka̱ si̱ yet a̱ka̱feang shi vam-a̱byin A̱strelya. Kikya ka yet, ma̱ zan, vam-a̱byin nang á̱niet nwai nshyia̱ ba̱t a̱ni, ma̱ng kpa̱mkpaan á̱niet 5,000 di̱n jen a̱kwa̰i ma̱ng kpa̱mkpaan á̱niet 1,000 di̱n jen a̱won. Kpa̱mkpaan ma̱ng 98% A̱ntati̱ka shyia̱ a̰ta̱fa taan ku shyia̱ tyan a̱ka̱wa̱tyia̱ kilomita 1.9 (met 1.2; a̱ti̱tak 6,200) mi̱ shi tsuung, zang hwa si̱ ngaat ku si̱ teak ma̱ a̱mgba̱m A̱khwot Á̱ni̱niak McMurdo wu ma̱ng fam a̱za Li̱m-a̱byin A̱ntati̱ka hu di̱ tityak.[1]

Ta̱si̱la vam-a̱byin A̱ntati̱ka

Ta̱si̱la

  1. Cain, Fraser (12 Zwat A̱taa 2008). "What is the Driest Place on Earth?" (di̱n Shong). Universe Today.