Wp/kcg/A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak

< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak wu, á̱ ka ndyen nang A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱ntati̱ka wu a̱ni, wa yet á̱sa̱khwot A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Swanta na̱ shyia̱ di̱ ngaan fam a̱tak hu, da̱ a̱ka̱nyiung, á̱ kyiak nang gu shyia̱ fam a̱tak 60° S lati̱tyut hu hwa a̱wot a̱ si̱ kaat vam-a̱byin A̱ntati̱ka hu. Mat a̱nia, á̱ nwuan nang nggu wa yet a̱gba̱ndang kyai a̱sa̱khwot a̱feang wu gu swak ma̱ng yet a̱da̱dei a̱ni mami a̱fwuon na: a̱ lat shi A̱ca̱cet Nkyai A̱sa̱khwot Pasi̱fi̱k, Ati̱lantik, ma̱ng Ndiya hu a̱wot a̱ si̱ ba̱ lan shi a̱ swak Atik wu. Mi̱ si̱ ku swak ndyia̱ 30 na̱ ku swak a̱ni, A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak wu ku li a̱shai lili wun ka̱ hyaat, ka̱ si̱ kwak a̱ka̱shai na̱ yet a̱ni bah, a̱ si̱ bai mi̱ ecosystem nvam a̱sa̱khwot wu.

A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱ntati̱ka wu, ma̱ng si̱sak ku shyia̱ di̱ jhyuk 4 A̱gi̱gak A̱ca̱cet Nkyai A̱sa̱khwot ma̱ng Nkyai A̱sa̱khwot nang sot International Hydrographic Organization ji ku ghwak sak a̱ni (2002)
Ghwang da̱ a̱ka̱nyiung Tungndung A̱ntati̱ka hu, kuntyin zop sains hu di̱n jen jhyang nyia̱ ta̱m ma̱ng a̱nhu nang gak A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot A̱tak hu

Ya̱fang