Wp/kcg/A̱fwuong

< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱fwuong

A̱fwuong ka (á̱kpa: a̱ka̱fwuong na) yet kyang ya kyayak hwa ka̱ byia̱ ma̱ng a̱nka, a̱da̱dei kham ka̱ nwai byia̱ shi tsuung a̱ni (á̱ ka ngyei a̱pyia̱ ka), nang ghwughwu a̱cyi nywan ku sa̱khat a̱ni, di̱ ngaan hu ka̱ si̱ byia̱ bwak nang á̱ ba̱ng a̱ni.

A̱ka̱fwuong nkwon, A̱betsilewo ba, Mada̱ga̱ska, sa̱ncuri 19
A̱fwuong ma̱ng a̱fwuong ga̱swúong Sa̱saniya (sa̱ncuri 4)

A̱fwuong ka yet a̱bajunjung tswam (gbangbang ka̱ ku yet kwon hwa) kya, a̱ta̱m ka tyak a̱ li kpa̱kpai. A̱fwuong kya beang di̱ bwoi kyayak á̱ ntyia̱ a̱bwonu á̱ ya. A̱ka̱fwuong shi di̱n swap, á̱ghyang shyit nswap, á̱ghyang si̱ yet a̱bakukum.

Ya̱fang


A̱ka̱fwuop nta