Wp/kcg/A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot

< Wp‎ | kcgWp > kcg > A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot

A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot wu yet kyai a̰sa̱khwot hwa ku shyia̱ di̱ ngaan fam a̱za-a̱tyin A̱gba̱ndang Kyai A̱sa̱khwot Ati̱lantik hu, ku myiai tsi̱tsak Yurop ma̱ng A̱siya; di̱ fam a̱tyin Li̱m-a̱byin Balkan hu (A̱tak-a̱tyin Yurop), fam a̱tak A̱kpa̱mkpai a̱byin fam A̱tyin Yurop di̱ fam a̱byin A̱tyin Yurop, fam jenshyung Ka̱ukasut hu, ma̱ng fam a̱za A̱natoliya hu di̱ fam Jenshyung A̱siya. A̱sa̱khwot nhu na neet a̱ca̱cet a̱ka̱ghyui á̱ghyang nia, nang a̱ghyui Danube, Dnieper, ma̱ng Don ka. Jhyujhyuai a̱sa̱khwot bibyin ma̱ a̱di̱di̱t wai mami kyai a̱sa̱khwot a̱hwa ku shyia̱ a̱zanson bibyin a̱taa ku byia̱ a̱gi̱gak khwong kyai a̱sa̱khwot ma̱ng a̱nhu.

A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot
A̱vwuo ka nang A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot wu nshyia̱ a̱ni
Ta̱si̱la A̱dyundyung Kyai A̱sa̱khwot ji ma̱ng a̱beam

Ya̱fang


A̱ka̱fwuop nta