Wp/igl/Natasha Akpoti

< Wp‎ | igl
Wp > igl > Natasha Akpoti

Natasha Hadiza Akpoti (màbi efu òdò ochu èkègweji lolu mèlà efu òdò 1979)[1] ilà chòmà Nigerian ki là kàjò, kpài Social Entrepreneur kpài ilà chàchi ijàbe ge. Ì chè dàgo unwà Senator oji àne Kogi Central Senatorial District efu party eì kumà dò Social Democratic Party (SDP) efu òdò 2019.[2][3][4][5] I là nyò dàgo unwà eì gòmina efu òdò 2019 gè nwu Kogi State kumà che òjo kochi lolu mègwèfà efu ochu mègwànkà efu òdò 2019.[6] onwu là di Builders Hub Impact Investment Program (BHIIP) yànèi.[7]

àbàkwànè ilè nwu kpài chekpulu ki là che

Natasha Hadiza Akpoti kumà bi efu kochu mègweji lolu mèlà efu òdò 1979, I chènè èkeji efu àmomà mèlè kà atah kpài iye bi onwu kàtete là chòmà onubulè efu mài, atah nwu chi Nigerian taki iye nwu chi Ukrainian. Iye nwu kodu, Ludmila Kravchenk, ilà chòmà Ukrainian kwefu ewo Rakitna ki di region eì Chernivtsi. Odu atah nwu ki, Dr. Jimoh Abdul Akpoti, ki là kwefewo Obeiba-Ihima, oji ànè Kogi State. Natashachànè àbàkwànè ilè nwu oji ànè, Okehi Local Government[8] atah nwu ku efu òdò1998 tàki onwu kpài àkwàrà unyi loti ulè.[9] ilà chi chekpulu eì ògbà efu University of Abuja kwefu òdò 2000 ti 2004 ilà dufu kpài òtàkàdà ei àmàkodà. màlà dò wi Nigerian bar efu òdò 2005 àbi àlu kidufu kwi chekpulu àmà àchòdà ei Nigerian kidi Abuja. efu òdò 2011, ki là letogbà ti University eì Dundee tàki dufu kpài Master efu òtàkàdà ei odà efu òdà 2012. ilà nwò ni Master efu Business Administration kpài Oil & Gas Management kwefu University ei Dundee.[10]

Ukolo Ijaba

efu òdò 2018, ilà jènwu àmi àbonwu mà kàkini I là tene edàgo unyà Senator tàki koji Kogi Central efu Nigerian Senate oji party ki kodu Social Democratic Party (SDP). òjò kochu mèlu nolu 25 efu òdò 2022 Natasha mi àgàrigà ei PDP’s dujè efu òdò 2023 Kogi Centre Senatorial Elections todu kide kpài Abubakar Ohere enè ki nè àgàrigà ei APC ticket. [11]


efu ochu èkeji efu òdò 2023, kilà bòjò gwè tàku chi ijàbe ei senatorial, àbu àlukumà nà kpelu àlukumà neke je nwu àmi ènwu ijàbe kiwi district, tàki Yahaya Bello-nyà mi kàtàpilà ei Kogi State government yà ògò gwà ti ejònà ei kià le ti senatorial district ei Natasha, àmà tàki government kà kini urà kumà gwà ti ejònà le chà todu ki àmi thug kumà we wà ki àkpàti ei ijàbe rà. 16b

i dàgo nyi òfè eisenatorial oji àgàrigà ei PDP ilà ni 52,132 votes tàki Sadiku-Ohere ei APC ni 51,763 votes, tàki màlàfu du kpài ojoji 369 votes àgbàde ejeji mà.[12]

efu ochu èkèlà nolu mèfà efu òdò ,2023 tàki mà mòfè nwu du dàkubi nwu lefu election tribunal oji àbàlè màlà mi òfè gbà kwòwò eñè ei APC. efu ochu èkègwà nolu 31, efu òdò 2023, Court ei Appeal kilà di Abuja là fijàli gbà kàki onwu chènè kilà ji ijàbè ei Kogi Central Senatorial Election kumà che efu ochu èkeji efu òdò 2023. àjè mò nwu, taki court là ènè ki dàgo kpài nwu no ki là nò ògèskài.

efu ochu èkègwà nolu 31, efu òdò 2023, Court ei Appeal, kilà di Abuja, Natasha as dò ènèki jè jàbe ei ichu meji nolu 28 Kogi ei Central Senatorial Election àbàlu ki cho nwu amonè dòwò tò nwu tule.

Olahi nwu

Akpoti chènè ki kwo Okehi efu Kogi State. ilà chàbichi ei Ebiraland.[13] i che ni àmòmà mètà.[14] efu ochu èkètà nolu mèlu efu òdò 2022, iche nòkò ei ki kodu ki Alema ei Warri, Chief Emmanuel Uduaghan [15] |[16]

References

 1. Obahopo Boluwaji (29 December 2018). "KOGI CENTRAL 2019: Barr Natasha Akpoti, the dark horse in the race". The Vanguard. Retrieved 2 March 2019. 
 2. Akubo John (14 January 2019). "SDP Senatorial candidate delivers body of supporter killed to police headquarters in Kogi". Guardian. Retrieved 29 December 2019. 
 3. Ujah Emma (25 July 2018). "2019: Ajaokuta Steel campaigner, Natasha Akpoti, joins senate race". The Vanguard. Retrieved 2 March 2019. 
 4. "Yahaya Bello Wants To Kill Me, SDP Senatorial Candidate Natasha Akpoti Cries Out". Sahara Reporters. 15 February 2019. Retrieved 8 March 2019. 
 5. Polycarp Nwafor (29 December 2018). "KOGI CENTRAL 2019: Barr Natasha Akpoti, the dark horse in the race". Vanguard News Nigeria. Retrieved 8 March 2019. 
 6. Agbana Ralph Omolu (10 November 2019). "Aftermath of court victory, SDP candidate, Natasha Akpoti pushes poll postponement". Guardian. Retrieved 29 December 2019. 
 7. Ujah Emma (25 July 2018). "2019: Ajaokuta Steel campaigner, Natasha Akpoti, joins senate race". Vanguard. Retrieved 29 December 2019. 
 8. Anonymous (9 March 2019). "Natasha Akpoti: I Learnt Community Building, Service to Humanity from My Father". This Day. Retrieved 30 December 2019. 
 9. Ujah Emma (25 July 2018). "2019: Ajaokuta Steel campaigner, Natasha Akpoti, joins senate race". Vanguard. Retrieved 29 December 2019. 
 10. Anonymous (9 March 2019). "Natasha Akpoti: I Learnt Community Building, Service to Humanity from My Father". This Day. Retrieved 30 December 2019. 
 11. "Natasha Akpoti picks PDP Senatorial ticket for Kogi Central". 25 May 2022. 
 12. "#NigeriaElections2023: Natasha loses Kogi Central senatorial seat to APC". Punch Newspapers (in en-US). 2023-02-28. Retrieved 2023-03-01. 
 13. Ujah Emma (25 July 2018). "2019: Ajaokuta Steel campaigner, Natasha Akpoti, joins senate race". Vanguard. Retrieved 29 December 2019. 
 14. Anonymous (9 March 2019). "Natasha Akpoti: I Learnt Community Building, Service to Humanity from My Father". This Day. Retrieved 30 December 2019. 
 15. Oloniniran Gbenga (5 March 2022). "Royal Wedding: Natasha Akpoti ties knot with Alema of Warri Kingdom". Punch Newspapers. Retrieved 23 March 2022. 
 16. Omajemite Don (6 September 2023). "Tribunal sacks APC Senator, declares Natasha Akpoti winner". Ejes Gist Newspapers. Retrieved 8 September 2023. 


Template:Wp/igl/Nigeria-politician-stub