Wp/hsn/颱風

< Wp‎ | hsnWp > hsn > 颱風

熱帶氣旋是低緯度亇一下氣旋,其是勞噠水蒸氣凝結敦起亇暖中心結構。熱帶氣旋高頭對流赫強,肚裡亇風雨也蠻厲害。夏天秋天是熱帶氣旋最多亇時季,其時常襲擊陸地,造成傷亡。

2010年10月18號,要登陸呂宋島亇颱風鮎魚

熱帶氣旋在不同廊場名字闔毋一樣,東亞喊颱風,美洲喊颶風,印度洋喊氣旋風暴

世界氣象組織(World Meteorological Organization)在全球搞噠六隻區域專業氣象中心(Regional Specialized Meteorological Center)同倒五隻熱帶氣旋警報中心(Tropical Cyclone Warning Centers)招拂熱帶氣旋亇動靜。