Wp/hsn/言語

< Wp‎ | hsnWp > hsn > 言語

言語,广义来讲个话,是一套吾俚下都使用个沟通符号、表达方式跟处理规则。符号会以视觉、声音或触觉方式去传递信息。讲穿哒,言語是指人类沟通所使用个言语——自然语言。人下都要通过学习方能获得言語能力。语言个目的是交流观念、意见跟思想等。 而今,世界上互通不得个言语有夥多夥多,可以讲是成千上万。但通过对各种言语个研究,把各类语言差呒多分成啯些:汉藏语系、印欧语系、乌拉尔语系、阿尔泰语系、闪含语系、高加索语系、达罗毗荼语系、南岛语系(或马来-波利尼西亚语系)、南亚语系,跟哒一些其他个语群跟言語。

全世界亇語系