Wp/hsn/基督敎

< Wp‎ | hsnWp > hsn > 基督敎

基督教 (Christianity)Edit

基督教是一隻一神宗教,信神跟天國,經典是《聖經》,其亇信徒是全世界最多亇,有20多億。

基督教約莫是在1世紀亇中東興起,313年被羅馬帝國搞成國教。今日分成三隻大派系,就是公教新教跟噠正教。其裡在華人世界又分別喊做天主教基督教東正教