Wp/guc/Palawaipo'u

< Wp‎ | guc(Redirected from Wp/guc/Pala'aipo'u)
Wp > guc > Palawaipo'u
Pala'aipo'u
Wanteera Pala'aipo'ujatü Escudo Pala'aipo'ujatü
Pala'aipo'u.jpg
Mma Wenesueela
Mma'ipakat Suuria
Jalaapünasu 11°20′40" N 71°57′31″ O
• Sumioüshe soou palaa 13 msnm
Sulaktain n/d
Sukumujaiwa: 12 Nouyempüre juyaa 1880[1]
Santaa So'ü: n/d
Su'uyashee Wayuukana'alü: 5.500 way. (2010)
• Suyashe'puna Alijuna: n/d
Sunulia'jewai: Pala'aipeera
Sa'atkaattein n/d
Koorika postaala: 4037
Numeraa so'ü alüwakajatka putchi: 0264
Ee'iyalaaya walekerü: n/d

Pueulo Pala'aipo'u (alijunaiki: Pueblo de Paraguaipoa) shiia wanee mma sulü Wajiira soou Mma'ipakat Suuria ein Wenesueela. Sunuliaka munusu mayaa: Palaa Ei'pou, "De frente al Mar".

Sulüsu mmakat Wajiira sa'atou Kolomwia, alüwatanasu so'ü sukaa anuliaka Wajiira (Sumaiwa mma Paez), wattajesu sunain Outkapüleka chaa alijunapiapa'a Karouya chaa sunainmüin 32 Km, ejatule shiia musuu: 11°50′40″N 71°57′31″O. Sulü mmakat tü kepiasu tü Wayuu, alijuna siia Palaajewai. So'ü juyaa 1875 chii alüwatakai so'ü Mmakat Wenesueela Alüwatashi awanaja ejatule mma chaamüin.

Achiiki Pala'aipo'uEdit

- Mmakat: Wenesueela

- Mma'ipakat: Suuria

- Mmapüle: Wajiira

- Sunuiki: Wayuunaiki siia ekuu musuu tü Alijunaiki

- Jalaapünasu: 11° 20′ 40" N

- Sukumujaiwa: 1741

- Numeraa so'ü alüwakajatka putchi: 0264

Tü Ekaa Supüla ErajaaEdit

 
Wopülu
  • Tü Palaaka Saawa
  • Wopülu tü Cieneka chejee Karouya
  • Ayalajaa Piruwachon
  • Careteraa chaamüin Wajiira
  • Careteraa chaamüin Palüwachon
  • Pürunteraa sumaa Kolomwia
  • Sukuwaitpaa Wayuu
  • Shiiküin Wayuu siia ekee ein soou mmakat Wajiira

NuchikimajatüEdit

  1. Paraguaipoa arribó a sus 132 años de fundada. WAYUUNAIKI

Enlaces externosEdit