Wp/guc/Ekirajiapülee Mülo'usüka sulu'u Wenesueela

< Wp‎ | guc
Wp > guc > Ekirajiapülee Mülo'usüka sulu'u Wenesueela

Ekirajiapülee Mülo'usüka sulu'u Wenesueela sulu'u alijunaiki Universidad Central de Venezuela shia eere nekirajaain na alijunaka jee wayuukana sulu'u mmakat Wenesueela. Tia ekirajüleeka chasü ottusu cha alijunapiapa'aka Karaaka.