Wp/guc/Ainawaa

< Wp‎ | gucWp > guc > Ainawaa

Ainawaakat shia wane su'uluku tü nashalirakat na wayuukana. Wane suwa'lata sünülia shia ainawaa süka yoshushula. Piamawai wayuu shaitüsü sünain.