Wp/grc/IPhone

< Wp‎ | grc
Wp > grc > IPhone

iPhone σειρά ἐμφρόνων κινητῶν τηλεφώνων ἐστί, συμπηχθεῖσα παρὰ τῆς ἑταιρείας Apple ἐν 2007.

Ὁ τῆς ἑταιρείας λογότυπος
Ἡ τοῦ iPhone XS Max πρόσοψις

Κατεργάζεται πολλὰ ἅ ὑπολογιστὴς δύναται ἐξεργάζεσθαι, ἐξαρκοῦντος σμικρόν ἐν τῇ χειρί ἐναρμόζειν.

Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ iPhone
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.