Wp/grc/Ἰλιάς

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ἰλιάς
Ἡ τοῦ μύθου ἀρχή.

Ἰλιὰς μῦθός ἐστι τῆς μήνεως τοῦ Ἀχιλλέως γραφεῖσα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ 750 π.Χ. ὑπὸ τοῦ Ὁμήρου.

Τὸ Κεφάλαιον edit

Τῆς μὲν τοῦ μῦθου ἀρχὴς τοῦ Ἀπόλλωνος νόσον εἰκότος τοῖς Ἕλλησι τοῖς Χρυσηΐδα Χρύσου (ἱερεὺς τις Ἀπόλλωνος) λαβοῦσι τὴν πρὸς γέρας διδοῦσι τῷ Ἀγαμέμνονι, οἱ δὲ ἀναγκάζουσι τὸν Ἀτρείδη οἴκαδε ἀποδιδόναι πρὸς λοιμὸν παύσοντα. Τοῦ δὲ Ἀγαμέμνονος τὴν Βρισηΐδα τὴν διδομένην πρὸς γέρας τῷ Ἀχιλλεῖ τῷ κρατίστῳ τῶν Ἑλλήνων, ὁ δὲ κατὰ τὴν τῆς μητρὸς βουλὴν τῶν μαχῶν ἀφιστάμενος ἀντιτιμωρεῖται.

Ὁ δὲ Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὁ πόσις τε πατὴρ γενναῖος καὶ ὁ προπολεμῶν τοῦ τε γένους καὶ τῆς πατρίδος, ἀντιτίθεται τὸν Ἀχιλλέα τὸν φρονοῦντα μέγα. Τοῦ γὰρ Ἀχιλλέως ἀπὸ τῆς μάχης ἀφεστῶτος ὁ Ἕκτωρ ἐπάγει τοῦς λόχους ἐπὶ τοῦς Ἀχαιοῦς τοῦς νεῶν ἐποκειλάντων στρατόπεδον ἐστρατοπεδευμένους.

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοι edit

Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Ἰλιάδος