Wp/grc/Σελήνη

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Σελήνη

Σελήνη ὁ δορυφόρος τῆς Γῆς ἐστι. Ἀπὸ τοῦ ἔτους 1969 οἱ ἄνθρωποι ἀνθημιλλῶντο ὡς ἄρα οὗτοι ἄρχουσιν αὐτῆς. Ἡ πᾶσιν ἡμῖν ἀρχαιόθεν γνωστὴ ἰδιότης τῆς σελήνης ἐστὶ τὸ ἑαυτῆς φῶς, προσιὸν αὐτῇ ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ᾧ καὶ χρῆται φέγγουσα. Ἀπέχει δὲ 384.403 χιλιόμετρα, ἔχουσα διάμετρον περὶ τὰ 3.476 χιλιόμετρα, ἤγουν τὰ τέτταρα μέρη τῆς διαμέτρου τῆς γῆς. Ἡ δὲ βαρύτης τὰ ἓξ μέρη (1/6). Τῷ 1959 ἀφίχθη τὸ πρῶτον μὴ ἐπανδρωμένον τι ἀεροσκάφος παρὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως.

Τὸ πρόσωπον τὸ φανερόν τῆς Σελήνης

Έξωτερικοι σύνδεσμοιEdit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Σελήνης